Навигација

Архива новости

Информација са 36. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 01.12.2015. године утврдио је Приједлог годишње висине школарине на III циклусу студија у школској 2015/16. години.На истој сједници разматран је и прихваћен Извјештај о провођењу поступака ј...

Информација са 50. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 50. сједници одржаној 26.11.2015. године, разматрао је и усвојио Приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о измјени и допуни Статута поменутог факултета, као и Приједлог ННВ Института за генетичке...

Сазив за 50. сједницу Сената Универзитета

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Педесета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 26.11.2015. године у просторијама Ректората, с почетком у 11.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Сазива за 50. сједницу Сената...

Најава 36. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Тридесет шеста сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 01.12. 2015. године, с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета.

Информација са 35. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 35. сједници одржаној 27.10.2015. године разматрао је и усвојио Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци. Такође, донесена је и Одлука о измјени Правилника о спров...

Информација са 49. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 49. сједници одржаној 27.10. 2105. године донио је Одлуку о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци.На истој сједници Сенат је донио и Одлуку о образовању Стручне комисије за припрему реферата за д...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 20.10.2015. године

Сједнице проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 20.10.2015. години расправљао је о додјели признања и награда поводом обиљежавања 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци, те је факултетима/Академији дат рок до петка, 23. окто...

Сазив за 49. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Четрдесет девета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 27.10.2015. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.Сазив за 49. сједницу Сената Универзит...

Информација о одржаним сједницама Сената Универзитета у Бањој Луци: Наставак 47. и 48. сједница Сената

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци је у наставку своје 47. сједнице одржаном 12. 10. 2015. године донио више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Медицинском, Пољопривредном и Филозофском факултету...

Сазив за 48. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Четрдесет осма сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у понедјељак 12.10.2015. године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Сједнице проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Разматрајући захтјев Студентског парламента о организовању додатног испитног термина у октобру мјесецу, Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци усагласио је на сједници одржаној 07.10.2015. године приједлог да се одобри продужетак октобарског исп...

Информација са 34. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

На 34. сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци одржаној 06. 10. 2015. године, донесена је одлука о измјени Трошковника Универзитета у Бањој Луци којом је дефинисао да се уписнина за обнову студијске године обрачунава пропорционално броју неп...

Најава 34. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Тридесет четврта сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 06.10.2015. године с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 47. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 47. сједници одржаној 30.09.2015. године, верификовао је мандат доц. др Свјетлани Јањић, представнику Технолошког факултета у Сенату и доц. др Свјетлани Средић, представнику Рударског факултета у овом тијелу.У ...

Сазив за 47. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Четрдесет седма сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у сриједу 30.09.2015. године, у просторијама Ректората, с почетком у 10.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.Сазив за 47. сједницу Сената Универзитет...

Информација са 33. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 33. сједници одржаној 18. 09. 2015. године дао је позитивно мишљење на Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Статута Универзитета у Бањој Луци и упутио га Сенату на даље поступање.У наставку сједнице ...

Најава 33. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Тридесет трећа сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак, 18.09.2015. године с почетком у 08.30 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 32. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 32. сједници одржаној 15. 09. 2015. године разматрао је и прихватио Информацију о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града.У наставку сједнице разматрана је Информација Гр...

Најава 32. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Тридесет друга сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 15.09.2015. године с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума

Сједнице проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.09. 2015. године разматрао је и прихватио Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01.-30.06.2015. године, као и Информацију о провођењу поступк...

Информација са 46. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 46. сједници одржаној 03.09.2015. године, разматрао је и прихватио измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци. Такође, Сенат је донио одлуке о усвајању више правилника/правила, и то: Правилa студирања на I и I...

Сазив за 46. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Четрдесет шеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак 03.09.2015. године, у просторијама Ректората, с почетком у 10.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.Сазив за 46. сједницу Сената Универзите...