Навигација

Архива новости

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка уређаја за мјерење успорења код моторних возила за потребе пројекта "Стручне институције за техничке прегледе возила Републике Српске" Универзитета у Бањој Луци

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка уређаја за мјерење успорења код моторних возила за потребе пројекта "Стручне институције за техничке прегледе возила Републике Српске" Универзитета у Бањој Луци Прилог: Основни елементи уговора

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Избори у звањаТехнолошки факултет

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Весна Ивановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Избори у звањаТехнолошки факултет

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Свјетлана Јањић и Драгана Грујић

Обавјештење о додјели уговора – заједничка јавна набавка опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR Машинског факултета УБЛ, Машинског факултета УИС и Стројарског факултета Свеучилишта у Мостару

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – заједничка јавна набавка опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Машинс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Хирургија

Избори у звањаМедицински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Предраг Грубор, редовни професор ужа научна област Хирургија, Медицински фа...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Менаџмент

Избори у звањаЕкономски факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Менаџмент, Економск...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Саша Марковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија, методика и методологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

  На 19. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бања Луци одржаној 16.04.2015 године донијета је Одлука (Број : 11/3.490-6/15) да се распише конкурс за избор наставника на ужој научној области Тео...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Жељко Секулић

Стипендија Аустријског културног удружења за похађање љетног курсa њемачког језика и културе у Бечу

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

Аустријско културно удружење из Беча (Österreichische Kulturvereinigung), ставило је на располагање једнократну стипендију у износу од 500 евра за једну особу из Босне и Херцеговине заинтересовану за похађање љетног курса њемачког језика и  аустријске ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић

ДокторатиМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.893/15 од 15.05.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација коришћења дистрибуираних енергетских ресурса у стамбено-пословним објект...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дејана Бранковића

ДокторатиМашински факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1109/15 од 11.06.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација поузданости рада приозводног система за производњу хигијенског папира к...

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга штампања Зборника радова и промо материјала за потребе одржавања научног скупа у оквиру пројекта "Стручне институције за техничке прегледе возила Републике Српске" УБЛ

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора – јавна набавка услуга штампања Зборника радова и промо материјала за потребе одржавања научног скупа у оквиру пројекта "Стручне институције за техничке прегледе возила Републике Српске" Универзитета у Бањој Луци.Прилог: О...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спопрту Немања Злојутро

Обавјештење о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга штампања брошура за потребе пројекта IDEALAB – TEMPUS пројекта

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора у поступку јавне набавке услуга штампања брошура за потребе пројекта IDEALAB – TEMPUS пројектаПрилог: Основни елементи уговора

Обавјештење о додјели уговора најповољнијег понуђача у поступку набавке и уградње столарије на Правном факултету УБЛ

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Обавјештење о додјели уговора најповољнијег понуђача у поступку набавке и уградње столарије на Правном факултету Универзитета у Бањој ЛуциПрилог: Основни елементи уговора

Одлука о поништењу поступка јавне набавке стручне литетатуре за потребе УБЛ - Набавка стручне литературе за потребе Технолошког факултета - LOT 4

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Одлука о поништењу поступка јавне набавке стручне литетатуре за потребе Универзитета у Бањој Луци - Набавка стручне литературе за потребе Технолошког факултета - LOT 4Прилог: Одлука о поништењу - LOT 4

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе УБЛ - Набавка стручне литературе за потребе TEMPUS пројекта „FINHED“ - LOT 5

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе Универзитета у Бањој Луци - Набавка стручне литературе за потребе TEMPUS пројекта „FINHED“ - LOT 5Прилог: Одлука о избору - LOT 5

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе УБЛ - Набавка стручне литературе за потребе Економског факултета - LOT 3

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе Универзитета у Бањој Луци - Набавка стручне литературе за потребе Економског факултета - LOT 3Прилог: Одлука о избору - LOT 3

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе УБЛ - Набавка стручне литературе за потребе Медицинског факултета - LOT 2

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе Универзитета у Бањој Луци - Набавка стручне литературе за потребе Шумарског факултета - LOT 2Прилог: Одлука о избору - LOT 2 

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе УБЛ Луци - Набавка стручне литературе за потребе Шумарског факултета - LOT 1

Јавне набавкеУниверзитет у Бањој Луци

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стручне литетатуре за потребе Универзитета у Бањој Луци - Набавка стручне литературе за потребе Шумарског факултета - LOT 1Прилог: Одлука о избору - LOT 1

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - италијански језик

Избори у звањаФилолошки факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Pasquale Musso, доцент, ужа научна област: Специфични језици - италијански...