Навигација

Информација са 36. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 01.12.2015. године утврдио је Приједлог годишње висине школарине на III циклусу студија у школској 2015/16. години.

На истој сједници разматран је и прихваћен Извјештај о провођењу поступака јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јануар – октобар 2015. године.

Такође, донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке и Рјешење о именовању Комисије за јавну набавку рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је на својој 36. сједници донио више одлука о закључивању споразума и уговора о сарадњи и то:
-Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Бањој Луци, Града Приједор и РЖР „Љубија“ а.д. Приједор;
- Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета из Poatjea (Poitiers), Француска;
- Уговора о сарадњи између Универзитета Fransoa Rable (Fracois Rabelais) из Тура (Tours), Француска и Универзитета у Бањој Луци;
-Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музичког конзерваторијума „Ђузепе Тартини“ из Трста (Италија);
-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Аристотел у Солуну, Грчка;
- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Ерасмус+ (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Медицински факултет) и Универзитета у Хајделбергу (Њемачка); те
-Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“.

У наставку сједнице донесена је Одлука о давању сагласности за закључивање Уговора о праву грађења са МХ „ЕРС“ – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, као и Одлука о давању сагласности за закључивање Уговора о кoришћењу Академске и истраживачке мреже Републике Српске између Универзитета у Бањој Луци и ЈУ „Академска и истраживачка мрежа Републике Српске“ Бања Лука.

Управни одбор је, такође донио одлуке о давању сагласности Економском, Медицинском, Филозофском и Шумарском факултету на висину накнаде за израду и одбрану докторске дисертације.

Такође, донесена је Одлука о висини накнаде и намјене чланарине за Библиотеку Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4753/logouniblnews_t.jpg