Навигација

Информација са 50. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице сенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 50. сједници одржаној 26.11.2015. године, разматрао је и усвојио Приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о измјени и допуни Статута поменутог факултета, као и Приједлог ННВ Института за генетичке ресурсе о измјенама и допунама Статута Института.

Такође, прихваћен је Захтјев Шумарског факултета за лиценцирање студијског програма Урбано шумарство, као и Приједлог ННВ Филолошког факултета за лиценцирање првог циклуса студија Студијског програма француског језика и књижевности и латинског језика.

У наставку сједнице Сенат је донио Одлуку о допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на II циклусу студија за школску 2015/2016. годину, а на приједлог Филолошког, Електротехничког и Природно-математичког факултета.

Исто тако, донесена је Одлука о допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на III циклусу студија за школску 2015/2016. годину на Медицинском, Шумарском и Филозофском факултету.

На истој сједници је разматрана и прихваћена Информација о издавачкој дјелатности универзитета у Бањој Луци, као и годишњи План издавачке дјелатности Универзитету за 2016. годину.

Сената је разматрао и прихватио приједлоге наставно-научних вијећа Економског и Пољопривредног факултета о измјени Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћени текст.

Прихваћен је и Приједлог ННВ Природно-математичког факултета о измјени и допуни Наставног плана студијског програма Физика.

Највише академско тијело Универзитета је на својој 50 . сједници донијело Одлуку о образовању стручне комисије за припрему реферата за додјелу звања професор емеритус за др Надежду Ћалић, редовног професора Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је на истој сједници донио одлуке о разрјешењу и именовању шефа катедре за Коришћење шумских ресурса на Шумарском факултету и шефа катедре за Дувачке инструменте на Академији умјетности. Такође, донесена је одлука о разрјешењу и именовању руководилаца: студијског програма Драмских умјетности на Академији умјетности; студијског програма Психологија на Филозофском факултету и студијског програма Историја на Филозофском факултету.

У наставку сједнице донесена је Одлука о висини школарине за упис у прву годину III циклуса студија у академској 2015/2016. години, те је прихваћен Приједлог ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о броја студената који се уписују у прву годину II циклуса студија на студијском програму Грађевинарство у школској 2015/2016. Години.

Сенат је на својој 50. сједници донио више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања , и то на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Електротехничком , Машинском Медицинском , Правном, Природно-математичком, Филолошком, Филозофском, Технолошком и Факултету политичких наука.

Такође, Сенат је донио и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији на Економском и Природно-математичком факултету, те више одлука о давању сагласности на Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, и то на: Медицинском, Пољопривредном, Правном, Филозофском и Филолошком факултету.

На истој сједници, донесено је више одлука о закључивању уговора о сарадњи и то:
- Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета из Poatjea (Poitiers), Француска;
- Уговора о сарадњи између Универзитета Fransoa Rable (Fracois Rabelais) из Тура (Tours), Француска и Универзитета у Бањој Луци;
- Уговора о размјени студената и наставног особља (у оквиру програма Erasmus+) између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци и Музичког конзерваторијума „Ђузепе Тартини“ из Трста (Италија);
-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Аристотел у Солуну, Грчка;
- Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Ерасмус+ (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Медицински факултет) и Универзитета у Хајделбергу (Њемачка).

Сенат је, такође, донио више одлуке о објављивању рукописа као универзитетске наставне литератире, и то:
- рукописа „Аналитичка геометрија“, аутора: проф. др Душка Јојића и проф. др Ђуре Паунића,
- рукописа „Основи електротехнике 1 – Практикум за лабораторијске вјежбе“, аутора Алексеја Аврамовића и проф. др Татјане Пешић – Брђанин,
- рукописа „Флуид као компонента хидрауличког и турбинског постројења“, аутора проф. др Владимира Савића, проф. др Дарка Кнежевића и др Вите Тича,
- рукописа „Обрадни системи за деформисање“, аутора проф. др Остоје Милетића и проф. др Младена Тодића, објави као наставна литература.

На 50. сједници, Сенат је разматрао и одбацио као неосноване захтјеве Зорана Вучковца и Pollet Francoisa за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 03.09.2015. године, као и захтјев др Тихомира Латиновића за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета од 30.09.2015. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4749/logouniblnews_t.jpg