Навигација

Ректор

Проф. др Станко Станић

Телефон +387 51 321 174
Факс +387 51 315 694
Е-пошта info@unibl.rs

Проф. др Станко Станић функцију ректора Универзитет у Бањој Луци обавља од 2006. године. 

У складу са Статутом универзитета у Бањој Луци ректор заступа и представља Универзитет и одговоран је за законитост рада и ефикасно посовање Универзитета.


Осим обављања послова утврђених Законом о високом образовању, ректор има сљедеће надлежности:

  • подношење приједлога Управном одбору Универзитета који се односе на образовање и мисију Универзитета, при чему је дужан да узме у обзир препоруке и мишљење Сената;
  • на приједлог декана, односно директора Института, припрема годишње и друге финансијске планове и извјештаје које разматра Управни одбор;
  • подношење извјештаја о финансијском пословању Универзитета;
  • брине о реализацији финансијског плана;
  • доношење одлука о коришћењу финансијских средстава до износа од 20.000КМ;
  • друга питања утврђена Законом, Статутом или другим прописом, као и сва остала која    нису стављена у надлежност других органа;

Ректор дио својих надлежности из домена академских питања може пренијети на декане факултета/ Академије, а из домена рада административне службе Универзитета може пренијети на генералног секретара.


Функцију ректора Универзитета у Бањој Луци до сада су обављали: