Навигација

Проширени колегијум

Проширени колегијум, поред чланова Колегијума, чине: предсједник Управног одбора, декани факултета и Академије, директор Института и руководиоци других органзационих јединица Универзитета, те предсједник студнетског параламента.

Ректор сазива сједнице Проширеног колегијума, по правилу једном мјесечно, ради разматрања појединих питања значајних за рад и функционисање Универзитета, факултета, Академије и Института. Ректор је дужан да сазове Проширени колегијум и на писани захтјев потписан од најмање једне трећине руководилаца организационих јединица, као и на захтјев предсједника Управног одбора.


Чланови Проширеног колегијума су:

 • Проф. др Станко Станић, ректор Универзитета
 • Проф. др Симо Јокановић, проректор Универзитета
 • Проф. др Валерија Шаула, проректорица Универзитета
 • Проф. др Милан Матаруга, проректор Универзитета
 • Проф. др Драшко Маринковић, проректора Универзитета
 • Проф. др Миле Дмичић, предсједник Управног одбора Универзитета
 • Дипл. ецц Душко Лазић, финансијски директор
 • Мр Ђорђе Маркез, генерални секретар
 • Проф. др Лука Кецман, Академија умјетности
 • Проф. др Миленко Станковић, Архитектонско-грађевински факултет
 • Проф. др Новак Кондић, Економски факултет
 • Проф. др Бранко Докић, Електротехнички факултет
 • Проф. др Дарко Кнежевић, Машински факултет
 • Проф. др Милан Скробић, Медицински факултета
 • Проф. др Никола Мићић, Пољопривредни факултет
 • Проф. др Витомир Поповић, Правни факултет
 • Проф. др Горан Трбић , Природно-математички факултет
 • Проф. др Владимир Малбашић, Рударски факултет
 • Проф. др Милош Сорак, Технолошки факултет
 • Проф. др Симо Вуковић, Факултет физичког васпитања и спорта
 • Проф. др Ненад Кецмановић, Факултет поличких наука
 • Проф. др Бране Микановић , Филозофски факултет
 • Проф. др Младенко Саџак, Филолошки факултет
 • Проф. др Зоран Говедар, Шумарски факултет
 • Проф. др Гордана Ђурић, Институт за генетичке ресурсе
 • Мр Душко Пена, Висока школа унутрашњих послова
 • Александар Форца, Студентски парламент