Навигација

Проректори

Проф. др Симо Јокановић
Проректор за наставу и студентска питања

Телефон +387 51 321 181
Е-пошта simo.jokanovic@unibl.rs

Проф. др Валерија Шаула
Проректорица за међународну сарадњу

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта valerija.saula@unibl.rs

Проф. др Милан Матаруга
Проректор за научноистраживачки рад и развој

Телефон +387 51 321 172
Е-пошта milan.mataruga@unibl.rs

Проф. др Драшко Маринковић
Проректор за кадровске и материјалне ресурсе

Телефон +387 51 321 178
Е-пошта drasko.marinkovic@unibl.rs

Проректоре бира Сенат, на приједлог ректора, из реда наставника са пуним радним временом на Универзитету. Избор проректора врши се на период од четири године, са могућношћу једног реизбора. Проректори врши послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, те друге послове које му одреди ректор и други органи Универзитета.

Функцију проректора Универзитета у Бањој Луци до сада је обављало 25 наставника:

 • Др Милан Матаруга, професор на ужој научној области Шумарска генетика и оснивање шума на Шумарском факултету, проректор 2013-
 • Др Драшко Маринковић, професор на ужим научним областима Друштвена географија и Демографија на Природно-математичком факултету, проректор 2008-
 • Др Валерија Шаула, професор на ужој научној области Међународно право на Правном факултету, проректор 2008-
 • Др Симо Јокановић, професор на ужим научним областима Рачунарски интегрисани системи (CAD,CAM,CAPP,CAE) и Информациони системи на Машинском факултету, проректор 2008-
 • Др Божо Важић, професор на ужој научној области Сточарство на Пољопривредном факултету, проректор 2008-2013. године;
 • Др Гордана Ђурић, професор Општег воћарства на Пољопривредном факултету, проректор 2006-2008. године;
 • Др Драго Тешановић, професор Савременог српског језика 2 на Филозофском факултету, проректор 2006-2008. године;
 • Др Петар Марић, професор Роботике и аутоматизације на Електротехничком факултету, проректор 2006-2008. године;
 • Др Остоја Милетић, професор Технологије машиноградње, машина и обрадних система на Машинском факултету, проректор 2006-2008. године;
 • Др Рајко Гњато, професор Географије српских земаља 1 и 2 и Основа астрономије на Природно-математичком факултету, проректор 1998-2005;
 • Др Радослав Грујић, професор Технологије меса и Нутритивне вриједности и анализе намирница на Технолошком факултету, проректор 1996-2005. године;
 • Др Момир Ћелић, професор Математике III и Математике V на Електротехничком факултету, проректор 1992-1996. године;
 • Др Станко Станић, професор Економско-математичких модела на Економском факултету, проректор 1992-1998. године;
 • Др Галиб Шљиво, професор Историје југословенских народа новог вијека и новијег доба и Опште историје новог вијека на Педагошкој академији и директор Института за историју Бања Лука, проректор 1988-1992. године;
 • Др Рајко Кузмановић, професор Уставног права и Упоредних политичких система на Правном факултету, проректор 1986-1988. године;
 • Др Борислав Јакшић, виши научни сарадник и директор Института за научноистраживачки рад, развој и
 • Др Сабахудин Османчевић, професор Рачуноводства II и Савремених метода обрачуна и расподјеле на Економском факултету, проректор 1984-1988. године;
 • Др Недељко Пехар, виши научни сарадник и директор Економског института Бања Лука, проректор 1981-1984. године;
 • Др Веселин Трнинић, професор Радног и Социјалног права и Самоуправног нормирања на Правном факултету, проректор 1981-1984. године;
 • Др Милан Јурковић, професор Технолошког процеса и машина за деформисање на Машинском факултету, проректор 1979-1981. године;
 • Др Бранко Пикула, професор Патолошке анатомије на Медицинском факултету, проректор 1979-1981. године;
 • Др Ибрахим Табаковић, професор Биохемије на Технолошком факултету, проректор 1977-1979. године;
 • Др Димитрије Хајдуковић, професор Математике на Електротехничком факултету, проректор 1977-79. године;
 • Др Кјазим Крајишник, професор Рачуноводства I и Рачуноводства банака и друштвених дјелатности на Економском факултету, проректор 1975-1979. године;
 • Др Мићо Царевић, професор Уставног права на Правном факултету, проректор 1975-1977. године.