Навигација

Колегијум

Колегијум Универзитета у Бањој Луци чине: ректор, проректори, финансијски директор, генерални секретар, те предсједник Студентског парламента Универзитета.

Чланови Колегијума Универзитета су: проф др Станко Станић, ректор; проф. др Симо Јокановић, проректор за наставу и студентска питања; проф. др Валерија Шаула, проректорица за међународну сарадњу; проф. др Милан Матаруга, проректор за научноистраживачки рад и развој; проф. др Драшко Маринковић, проректор за кадровске и материјалне ресурсе; мр Ђорђе Маркез, генерални секретар; Душко Лазић, финансијски директор и Александар Форца, предсједник Студентског парламента.


Колегијум:

  • организује и усклађује рад на Универзитету и рад на факултетима;
  • предлаже пословну политику и мјере за њено провођење;
  • извршава одлуке и закључке органа Универзитета;
  • предузима потребне мјере у вези са припремама за рад у ванредним приликама;
  • предлаже план рада и план развоја Универзитета;
  • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Универзитета.