Навигација

Генерални секретар

Мр Ђорђе Маркез, дипл. правник

Телефон +387 51 321 275
Е-пошта gensek@unibl.rs

Генерални секретар Универзитета руководи административним службама.

Овлаштења, послови и задаци генералног секретара ближе се уређују Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Генерални секретар се бира на период од четири године, са могућношћу поновног избора, а за свој рад одговоран je ректору, Сенату и Управном одбору.


Функцију генералног секретара Универзитета у Бањој Луци досада су обављали:

  • Душанка Драгић, дипл. правник, (2006-2011);
  • Владимир Николић, дипл. правник, (1992-2006);
  • Фуад Балић, професор, (1988-1992);
  • Драго Тојчић, дипл. правник, (1978-1988);
  • Рајко Кузмановић, дипл. правник, (1975-1978).