Навигација

Остали акти

Кодекс наставничке етике

Одлука о измјенама и допунама Кодекса наставничке етике


Кодекс понашања административних радника на Универзитету у Бањој Луци


Кодекс понашања студената Универзитета у Бањој Луци


Упутство за пријаву и реализацију TEMPUS пројеката на Универзитету у Бањој Луци


Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2015/2016. годину

Одлука о допуни Трошковника Универзитета у Бањој Луци за ададемску 2015/2016. годину

Одлука о измјени Трошковника Универзитета у Бањој Луци за ададемску 2015/2016. годину


Програм превенције корупције на Универзитету у Бањој Луци


Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци


Упутство за пријаву и реализацију ERASMUS+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци