Навигација

О универзитету

Универзитет у Бањој Луци основан је 7. новембра 1975. године. Приликом оснивања у саставу Универзитета било је пет факултета: Електротехнички, Технолошки, Машински, Правни и Економски и три више школе. Медицински факултет основан је 1978. године. Остали факултети основани су касније: Пољопривредни и Шумарски 1992. године, Филозофски 1994. године, Архитектонско-грађевински 1995. године, Природно-математички 1996. године, Академија умјетности 1999. године, Факултет физичког васпитања и спорта 2001. године, а Филолошки, Факултет политичких наука и Рударски факултет 2009. године. Од 2012. године придружена чланица Универзитета је Висока школа унутрашњих послова.

Универзитет у Бањој Луци данас има 16 факултета са 55 студијских програма I циклуса студија. Наставу изводи 784 наставника и сарадника у пуном радном односу. Поред њих, на Универзитету је ангажовано 170 наставника у допунском радном односу, 168 гостујућих професора из иностранства и 121 стручни сарадник за потребе реализације клиничке праксе. Административно-техничку подршку пружа 558 службеника. Тренутно на Универзитету студира око 18.000 студената из свих крајева Републике Српске, али и из иностранства. До сада је дипломе основних студија стекао 30.571 студент, 304 студента мастер судија, 700 специјалиста, 1.104 магистра наука и 537 доктора наука.

Већина факултета Универзитета у Бањој Луци налази се у два кампуса, смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и Универзитетским рачунарским центром. Универзитет у Бањој Луци располаже са неопходним учионичким просторијама веома разноврсног облика и величина: од амфитеатара, средњих и мањих учионица, читаоница и библиотека, до лабораторија и рачунарских сала. Укупна површина учионица износи око 16.000 m2, а лабораторијског простора oкo 10.000 m2. Већина учионица опремљена је видео-пројекторима и рачунарима за приказивање дигиталних наставних садржаја. Универзитет располаже са 20 рачунарских сала са цјелодневним приступом интернету. Библиотеке располажу са 190.000 књига, а претплаћене су на већи број научних часописа.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/2/_______________1.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Studenti-2.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Studenti-3.jpg
  • /uploads/attachment/strana/2/Rektorat-2.jpg