Навигација

Продекани за наставу

Ред број

НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

КОНТАКТ

1

Академија умјетности

мр Предраг Соломун, доц.

nastava@aubl.org

2

Архитектонско – грађевинско-геодетски факултет

мр Маја Додиг, доц.

mayadodig@gmail.com

3

Економски факултет

др Саша Петковић, доц.

sasa.petkovic@efbl.org

4

Електротехнички факултет

др Игор Крчмар, доцент, доц.

ikrcmar@etfbl.net

5

Машински факултет

др Страин Посављак, ред.проф.

strain.posavljak@unibl.rs

6

Медицински факултет

др Зоран Вујковић, ванр.проф.

vujkoviczoran@gmail.com

7

Пољопривредни факултет

др Стоја Јотановић, ванр.проф.

stojaj@yahoo.com

8

Правни факултет

др Дарко Радић, доц.

d.radic@pravobl.com

9

Природно-матем. факултет

др Радослав Декић, доц.

rdekic@yahoo.com

10

Рударски факултет

др Јово Миљановић, ванр.проф.

jovo.miljanovic@unibl.rs

11

Технолошки факултет

др Свјетлана Јањић, доц.

prodekan.nastava@tfbl.org

12

Факултет политичких наука

др Душко Трнинић, доц.

duskotrninic11@gmail.com

13

Фак. физичког васп. и спорта

др Бојан Гузина, доц.

bono@teol.net

14

Филозофски факултет

др Татјана Михајловић, доц.

tanja.mihajlovic62@gmail.com

15

Филолошки факултет

др Сања Радановић, доц.

sanja.radanovic@unibl.rs

16

Шумарски факултет

др Војислав Дукић, доц.

vojislav.dukic@yahoo.com