Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Симо Јокановић
Проректор за наставу и студентска питања

Телефон +387 51 321 181
Е-пошта simo.jokanovic@unibl.rs

Озрен Тришић
Виши стручни сарадник за осигурање квалитета

Телефон +387 51 321 182
Е-пошта kvalitet@unibl.rs

Мирјана Суботић
Виши стручни сарадник за наставу и студентска питања

Телефон +387 51 321 180
Е-пошта nastava@unibl.rs