Навигација

Студије

ОБРАЗОВНА ДЈЕЛАТНОСТ И КАДРОВСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ УНИВЕРЗИТЕТА

Са својих 15 факултета, Академијом умјетности и једним истраживачким институтом, Универзитет у Бањој Луци улази у ред универзитета средње величине према свјетским мјерилима. Један је од два јавна универзитета у Републици Српској и дјелује у окружењу у којем је присутан јак утицај приватних високошколских институција које броје 7 универзитета и 10 високих школа.
На Универзитету студира око 18.000 студената, што износи око 40% укупног броја студената у Републици Српској.

Најрелевантнији податак у погледу броја студената је број од око 16.500 студената на првом циклусу студија. У посљедњих пет година у просјеку се уписује око 3.300, а студије завршава нешто више од 2.000 студената. Број нових студената уписаних у прву годину студија у посљедњих пет школских година износи: 3.756 (школске 20010/11), 2.980 (школске 2011/12), 3.322 (школске 2012/13), 3.614 (школске 2013/14) и 3.206 (школске 2014/15).

Универзитет у Бањој Луци из године у годину повећава број стално запослених, а истовремено смањује број ангажованих спољних наставника. Од укупног броја наставног особља ангажованог у настави на Универзитету у школској 2014/15. години, више од 63% је у сталном радном односу. Наставници, сарадници и административно особље Универзитета у Бањој Луци поштују високе етичке стандарде: отвореност, достојанство, поштење, правичност, толеранцију и одговорност у академској, моралној и друштвеној области.

Један од циљева је да учинимо одрживим све наше студијске програме са више од половине властитог кадра, те да наставимо са подмлађивањем наставно-истраживачког кадра и повећавањем учешћа младих и перспективних сарадника у укупном броју новоизабраног наставног особља.

На Универзитету у Бањој Луци тренутно има 784 наставника и сарадника у пуном радном односу. У настави је ангажовано и 459 спољних наставника и сарадника, од чега 170 у допунском радном односу, 168 гостујућих професора из иностранства и 121 стручни сарадник за потребе реализације клиничке праксе. Тренутни број учесника у наставном процесу је 1.243, док административно-техничку подршку пружа 35 стручних сарадника и 47 лабораната, те 476 административних радника.