Навигација

Студентски парламент

Телефон: +387 51 321 188

Факс:  +387 51 315 694

Е-пошта:studentskiparlamentbl@gmail.com

Веб-сајт: www.studentskiparlamentbl.com

Адреса: Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука

 

Студентски парламент Универзитета у Бањој Луци је студентско представничко тијело основано у априлу 2008. године, а чине га по три представника са сваке организационе јединице (факултета/Академије умјетности). Мандат чланова Студентског парламента је годину дана, а студенти се бирају непосредним и тајним гласањем на својим факултетима. Студентски парламент бира своје представнике у Сенат Универзитета (6 студената) и Управни одбор (1 студент).

Сви редовни студенти уписани у текућу школску годину имају право да бирају и да буду изабрани за члана Студентског парламента. Управљачко тијело чини Скупштина и Предсједништво којег чине предсједник, потпредсједник, два секретара и предсједници тимова и комисија. Досадашњи предсједници Студентског парламента били су: Милан Грубор, Бојан Гребенар, Даница Којић, Александар Кецман, Коста Ловре, Младен Амовић, Бранко Петровић и Александар Форца.

У саставу Студентског парламента дјелује шест комисија и пет тимова, и то: Комисија за међународну сарадњу, Комисија за маркетинг, Комисија за наставни процес, Комисија за културу, Комисија за научни рад и Комисија за спорт, а формирани су и тимови: Тим за неформално образовање, „АнтиКор“ тим, „ISIC“ тим, Тим за комерцијалне садржаје и Тим за хуманитарни рад.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/58/Studentski-parlament-01.jpg