Навигација

Стратешки правци и циљеви развоја међународне сарадње

 

Као општи циљеви наводе се:

  1. Повећање финансијских издвајања за активности међународне сарадње
  2. Повећање размјене особља и студената
  3. Повећање учешћа у међународним пројектима
  4. Развијање интернационалних студијских програма
  5. Развијање система обезбјеђења квалитета
  6. Кадровско и инфраструктурно јачање Одјељења за међународну сарадњу