Навигација

ERASMUS MUNDUS - програм размјене

О међународној размјени студената и особља Универзитет у Бањој Луци од академске 2011/2012. године учествује у Erasmus Mundus програму размјене и то у шест (6) пројеката: 

1. JoinEU-SEE III 
2. JoinEU-SEE IV
3. JoinEU-SEE>PENTA
4. EUROWEB
5. SUNBEAM: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home
6. EUROWEB+: http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus/  

Erasmus Mundus је програм сарадње и размјене у области високог образовања чији је циљ да побољша квалитет европског високог образовања и промовише дијалог и разумијевање међу људима и културама кроз сарадњу са земљама трећег свијета. Поред тога, доприноси развоју људских ресурса и капацитета међународне сарадње институција високог образовања у трећим земљама повећавањем размјене између Европске уније и тих земаља.

Erasmus Mundus пружа подршку: 

  • високошколским установама које желе да спроведу заједничке програме на послиједипломским нивоу (Акција 1) или да успоставе међуинституционалну партнерску сарадњу између универзитета из Европе и трећих земаља (Акција 2); 
  • појединачно студентима, истраживачима и универзитетском особљу који желе да проведу период студија/истраживања/наставе у контексту једног од горе наведених заједничких програма или партнерске сарадње (Акција 1 и Акција 2); 
  • било којој организацији активној у области високог образовања која жели да развија пројекте чији је циљ повећање атрактивности, профила, видљивости и угледа европског високог образовања широм свијета (Акција 3).

  Erasmus Mundus програм један је од седам програма Европске комисије који је инкорпориран у нови програм Erasmus+.  


Циљеви

Erasmus Mundus 2009-2013 је програм сарадње и размјене у области високог образовања за: унапређење квалитета у европском високом образовању; промоцију Европске уније као центра изврсности у учењу широм свијета; промовисање интеркултуралног разумијевања кроз сарадњу са трећим земљама, као и за развој трећих земаља у области високог образовања.
Erasmus Mundus 2009-2013 (Одлука бр. 1298/2008/ЕК) наставља и проширује обим активности већ покренутих током прве фазе (2004-2008) програма. Она сада укључује програм Erasmus Mundus External Cooperation Window, који је покренут 2006. године, као допуна оригиналног програма.


Акције

Erasmus Mundus 2009-2013 реализује се кроз сљедеће акције:

Акција 1: Erasmus Mundus заједнички програми изузетног квалитета на мастер (Акција 1 А) и докторском (Акција 1 Б) нивоу, укључујући стипендије за учествовање у овим програмима;
Акција 2: Erasmus Mundus партнерства између европских високошколских установа и високошколских установа трећих земаља, укључујући стипендије за размјену на свим академским нивоима;
Акција 3: Промоција европског високог образовања кроз пројекте за побољшање атрактивности Европе као образовне дестинације и центра изврсности на свјетском нивоу.
 


Управљање програмом

Европска комисија одговорна je за вођење програма Erasmus Mundus 2009-2013. Она управља буџетом и поставља приоритете, циљеве и критеријуме за програм. Осим тога, води и прати општу примјену, праћење и евалуацију програма на европском нивоу.
Извршна агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA) одговорна је за спровођење програма Erasmus Mundus.