Навигација

ERASMUS + кредитна размјена

Erasmus+ програм има за циљ да подржи активности у области образовања, обуке,омладине и спорта за период од 2014. до 2020. године.

 

Erasmus+ компонента Кредитна размјена промовише активности транснационалне размјене студената и особља, с циљем да:

  • Подржи студенте у стицању компетенција ради унапређења њиховог личног развоја и веће могућности запошљавања на тржишту рада;
  • Подржи професионални развој запослених у области високог образовања ради иновације и побољшања квалитета наставе и обуке;
  • Значајно побољша компетенције страних језика учесника;
  • Подигне свијест и разумијевање учесника о другим културама и земљама, нудећи им могућност изградње мреже међународних контаката, затим могућност активног учешћа у друштву, као и развој осјећаја европског идентитета;
  • Повећа капацитете, атрактивност и међународну димензију високошколских установа како би оне биле у могућности да понуде активности и програме који више одговарају потребама појединаца;
  • Појача синергију и прелаз између формалног и неформалног образовања, као и професионалне обуке, запослења и предузетништва;
  • Обезбједи веће признавање компетенција остварених кроз студирање/усавршавање у иностранству.

Кључна акција 1 - Кредитна размјена (Credit Mobility)

Ред. бр.

Институција координатор

ОЈ УБЛ

Контакт особа на УБЛ

Контакт подаци

 

Одобрени пројекти у 2015. години

 

1.

Музички конзерваторијум "Giuseppe Tartini" из Трста, Италија

Академија умјетности

Проф. мр Ванеса Кременовић

vanesa.kremenovic@aubl.org

2.

Универзитет у Гранади, Шпанија

Економски факултет

Доц. др Игор Тодоровић

igor.todorovic@efbl.org

3.

Висока школа за економију и менаџмент, Есен, Њемачка

Економски факултет

Проф. др Саша Петковић

sasa.petkovic@efbl.org

4.

Универзитет у Хајделбергу, Њемачка

Медицински факултет

Проф. др Ненад Понорац

ponorac051@yahoo.com

5.

Међународни психоаналитички универзитет у Берлину, Њемачка

Филозофски факултет

Доц. др Славица Тутњевић

slavica.tutnjevic@unibl.rs

6.

Универзитет у Пловдиву, Бугарска

Филолошки факултет

Доц. др Мијана Кубурић Мацура

mijana.kuburic.macura@unibl.rs

7.

Универзитет у Поатјеу, Француска

Филолошки факултет

Мр Драгана Лукајић

dragana.lukajic@unibl.rs

8.

Карл Франц Универзитет у Грацу, Аустрија

Филолошки факултет

Проф. др Петар Пенда

petar.penda@unibl.rs

9.

Универзитет Ополе, Пољска

Филолошки факултет

Проф. др Петар Пенда

petar.penda@unibl.rs

10.

Универзитет примијењених наука Триздорф, Њемачка

Пољопривредни факултет

Доц. др Ванеса Мрдаљ

vesna.mrdalj@agrofabl.org