Навигација

Национална CEEPUS канцеларија

Контакт особа:

Бранка Авдибеговић

Министарство цивилних послова БиХ

Образовни сектор – Одјељење за високо образовање

ТРГ БиХ 3 71 000 Сарајево

Телефон:+387 33 492 607

Факс:+387 33 492 627

Е-пошта: ceepus@mcp.gov.ba

        Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba

 

 

Свака земља има различите висине школарина које можете провјерити на интернет страници www.ceepus.info

 

ПРАВНА ОСНОВА 

Члан 4  

·         Све одлуке које се односе на избор пројеката описаних у Анкесу I (Акција 1 – 3) доноси Заједнички одбор министара, или панел високих функционера, као што је описано у Члану 3. Академски радници или други стручњаци биће консултовани приликом избора.

·         Свака уговорна страна формира Националну CEEPUS канцеларију са сљедећим одговорностима:

·         промоција програма у блиској сарадњи са Централном CEEPUS канцеларијом и са другим Националним CEEPUS канцеларијама;

·         пријем пријава;

·         припрема додјеле стипендија кандидатима;

·         обезбјеђовање мјеста за студирање за долазеће стипендисте;

·         додјељивање стипендија (као што је описано у Анексу I под Акцијом 4);

·         организовање исплате стипендија;

·         пријем извјештаја;

·         изношење националне евалуације програма;

·         годишњи извјештај.