Навигација

Централна CEEPUS канцеларија

Аустрија (Беч)
 

Контакт особа:

Elisabeth Sorantin

Operngasse 17-21 / 13OG

1040 Vienna

Austria

 

Телефон: +43 1 3194850 11

Факс: +43 1 3194850 10

Е-пошта: office@ceepus.info

 
 

 ПРАВНА ОСНОВА

Члан 5  

·         Централна CEEPUS канцеларија (Central CEEPUS Office) смјештена је у Бечу, Аустрија. Централна CEEPUS канцеларија има правне капацитете неопходне за провођење своје функције. Централна CEEPUS канцеларија, њено особље и представници уговорних страна у Централној CEEPUS канцеларији уживају привилегије и имунитете који су неопходни за њихово функционисање.

·         Генерални секретар Централне CEEPUS канцеларије бира се двотрећинском већином Заједничког одбора министара на период од пет година према приједлогу Републике Аустрије. Генерални секретар може бити опозван прије истека мандата једногласном одлуком Заједничког одбора министара.

·         Неопходна инфраструктура, укључујући плате Генералног секретара и особља Централне CEEPUS  канцеларије финансира Република Аустрија. Свака уговорна страна је обавезна да обезбиједи додатно особље канцеларији о свом трошку. Генерални секретар одређује правила процедуре Централне CEEPUS канцеларије и о томе обавјештава Заједнички одбор министара.

·         Централна CEEPUS канцеларија служи искључиво као подршка за координацију и евалуацију, док међутим уговорне стране имају пуну моћ над њиховим националним буџетом обезбјеђеним за акције размјене.

·         Централна CEEPUS канцеларија:  

·         одговорна је за развијање заједничке стратегије ПР-а за програм и савјетује уговорне стране о информативним питањима;

·         објављује информације на универзитетима уговорних страна у циљу промоције академске размјене међу њима;

·         преузима одговорност за припрему годишњег извјештаја о напредовању и износи свеукупну евалуацију CEEPUS  програма;

·         просљеђује приједлоге за даљи развој програма;

·         одговорна је за припрему и организовање, као и за вођење записника састанака Заједничког одбора министара;

·         по договору подржава примјену одлука донесених од стране Заједничког одбора министара.