Навигација

CEEPUS пријава

CEEPUS III размјене одвијају се у унутар мрежа осим тзв. Freemover активности. Универзитети тј. факултети који желе учествовати у програму размјене морају то учинити унутар мреже.

Мрежу морају сачињавати најмање три универзитета, од којих два требају бити из различитих земаља чланица CEEPUS-а.

Да би стекли право учешћа у мрежи универзитети су дужни припремити и електронски поднијети два документа: Писмо одобрења (Letter of Endoresement - потписује ректор или проректор универзитета) и Писмо намјере (Letter of Intent - потписује декан или продекан).

Freemovers категорија формирана је ради пружања могућности за додјелу стипендија студентима и академском особљу који припадају одговарајућем универзитету унутар CEEPUS-а, али који желе учествовати у размјени изван мрежа тј. као појединци. За пријаву за freemovers стипендију потребно је приложити два документа:

а) Писмо препоруке
б) Писмо о прихватању


РОКОВИ: 
15. Јануар 
Рок за пријем пријава мрежа (Call for Network Applications)
15. Јун 
Рок за пријем пријава студената и академског особља за зимски семестар 
31. Октобар 
Рок за пријем пријава студената и академског особља за љетни семестер 
30. Новембар 
Рок за пријем Fremovers пријава
 


CEEPUS приручник