Навигација

CEEPUS - програм размјене

Универзитет у Бањој Луци учесник је од 2008/2009. академске године у CEEPUS програму

CEEPUS – Централно-европски програм размјене универзитетских студија("Central European Exchange Program for University Studies") постао је ефективан 1995. године и данас тренутно има 15 земаља чланица, а то су: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Мађарска, Македонија, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора и Чешка.

Правни основ за CEEPUS је међународни уговор којег потписују земље чланице и отворен је за приступање.

CEEPUS је заснован на поузданој управи. Највише рангирано тијело које доноси одлуке у CEEPUS програму је Заједнички одбор министара (Joint Committee of Ministers) који се састаје једном годишње и доноси све стратешке одлуке.

Координација, евалуација, развој програма и промовисање су главни задаци Централне CEEPUS канцеларије (Central CEEPUS Office) коју сачињавају само двије особе. Свака земља има Националну CEEPUS канцеларију (National CEEPUS Office) задужену за реализацију програма у датој земљи. У циљу избјегавања успоставе нових административних тијела, Националне CEEPUS канцеларије су интегрисане у већ постојеће структуре, обично у националне агенције.

Код CEEPUS програма нема трансфера средстава, умјесто чега постоји међународни ток ''1 стипендија мјесечно''. Свака земља плаћа своје ДОЛАЗЕЋЕ студенте и академско особље и мора јемчити најмање 100 мјесечних стипендија за сваку академску годину. CEEPUS уговор, такођер утврђује да ови грантови буду довољни грантови повезани са локалним животним трошковима.

Свака земља има различите висине школарина које можете провјерити на интернет страници: www.ceepus.info

Осим тога, свака земља плаћа партиципацију путних трошкова ОДЛАЗЕЋИХ студената и академског особља.

Главна активност CEEPUS-а су универзитетске мреже оперативних заједничких програма, који у идеалним условима воде заједничким дипломама. CEEPUS покрива грантове размјене за студенте и академско особље у овим оквирима.

Главни циљеви CEEPUS-а су да:  

·         доприноси изградњи Европе и Европског подручја високог образовања (EHEA)

·         користи регионалну академску размјену као стратешки алат у примјени Болоњских циљева. 
 

Више информација можете пронаћи на интернет страници: www.ceepus.info