Навигација

Размјена студената и особља

У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијела активности уговора о сарадњи, кроз међународне програме размјене, студијске посјете, љетне школе, радионице, семинаре и праксу.

Наш Универзитет је од школске 2008/09. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже. Ове активности обављају се у сарадњи са Министарством просвјете и културе Републике Српске и Министарством цивилних послова Босне и Херцеговине. До сада је по основу овог програма у оба правца размијењено преко 220 наставника, сарадника и студената из сљедећих партнер земаља: Србије, Румуније, Бугарске, Чешке, Пољске, Словачке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Македониј, Аустрије и Мађарске. Активности на реализацији овог програма настављају се и у наредним годинама, кроз реализацију програма CEEPUS III.

Erasmus Mundus (JoinEU-SEE, EUROWEB, SUNBEAM) је програм размјене који подразумијева неколико пројеката у којима је Универзитет у Бањој Луци укључен од 2011/12. године, које су координисали Универзитет Карл Франц у Грацу, Аустрија, Универзитет Малардален из Шведске и Универзитет из Анконе, Италија. Захваљујући овом програму, укупно 36 студената Универзитета у Бањој Луци је дио свог студирања провео на универзитетима из Европске уније, 12 чланова особља је обавило дио истраживања/предавање или усавршавање на универзитетима у Европској унији (у Аустрији, Словенији, Италији, Чешкој, Шпанији, Уједињеном Краљевству Велике  Британије и Сјеверне Ирске, Данској, Њемачкој, Холандији, Шведској и Белгији). На Универзитет у Бањој Луци су, по овом програму,  у размјени су боравили 4 студента (двоје из Италије, те једно из Словеније и Пољске) и 1 наставник (из Француске). Овај програм размјене престао је да постоји, а замијењен је програмом Erasmus+ (KA 1) – Кредитна размјена.

Erasmus+ (KA 1) – Кредитна размјена је нови програм Европске комисије у којем се даје могућност универзитетима да размјењују студенте и особље. Компонента Кредитна размјена фунционише тако да партнер из Европске уније пријави пројекат размјене са Универзитетом у Бањој Луци у договореним областима националној агенцији своје државе. Ако пројекат буде одобрен значи да су добијена средства за реализацију размјене и Универзитет у Бањој Луци мора да потпише Међу-институционални уговор са партнерском институцијом из Европске уније. Тиме су испуњени предуслови за објављивања јавног конкурса за пријаву кандидата, а потом и за избор кандидата који добијају стипендије. Студентска размјена може да траје од три (3) до 12 мјесеци у сврху студирања и од два (2) до 12 мјесеци у сврху праксе. Размјена особља може да траје од пет (5) дана до два (2) мјесеца.

Особље и студенти Универзитета у Бањој Луци користе и друге могућности стипендирања различитих програма влада страних земаља и међународних организација и фондација.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-03.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/47/Razmjena-studenata-i-osoblja-01.jpg