Навигација

Преглед активности за 2008. годину

АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 04.08.2008.-31.12.2008. ГОДИНЕ1. У сарадњи са деканима факултета/Академије, успостављена мрежа координатора за провођење активности из области међународне сарадње на факултетима/Академији. Радни састанак именованих координатора са проректором и стручним сарадником за међународну сарадњу одржан 10.10.2008. године. Договорени облици будуће сарадње и размјене информација.

2. Радни састанци и/или контакти са представницима страних амбасада, те особља амбасада БиХ у иностранству, у циљу развоја сарадње и провођења активности особља на Универзитету у области високог образовања у страним државама (са генералним секретаром амбасаде БиХ у Бугарској, са амбасадором БиХ у Јапану, са представницима аустријске, америчке и француске амбасаде, Француског културног центра у Бањој Луци).

3. Припремање Правилника о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама, који је Управни одбор усвојио 31.10.2008. године. Дистрибуција Правилника, уз пропратно објашњење о примјени, свим организационим јединицама.

4. Почетне активности на успостављању базе података о већ постојећим уговорима које су факултети, према ранијим прописима и надлежностима, закључивали са другим високошколским установама у свијету. Направљена анализа стања потписаних уговора са другим високошколским институцијама које је склопио Универзитет у Бањој Луци.

5. Почетне активности на изради интернет странице Универзитета на енглеском језику.

6. Припремљена анкета за наставнике и сараднике Универзитета о условима и капацитетима за провођење и унапређење програма међународне сарадње, која ће бити обављена у јануару 2009. године.

7. Пријем  делегација страних универзитета (ректор и сарадници Универзитета Меиџи из Токија (Јапан), ректор и сарадници Техничког универзитета Габрово из Бугарске, студенти и наставници Америчког универзитета-American University Washington (САД), те универзитета у окружењу: Крагујевац, Ниш, Нови Сад, Приштина (Косовска Митровица).

8. Потписивање Велике повеље универзитета (Magna Charta Universitatum) у Болоњи, 18.09.2008. године.

9. Потписивање и/или припремање потписивања уговора о сарадњи са страним универзитетима (Ставангер (Норвешка), Крагујевац (Србија), Печуј (Мађарска), Пекинг (Кина), Токио (Јапан), Палермо, Бари (Италија), Екстремадура и Тарагона (Шпанија).

10. У сарадњи са аустријском амбасадом, отворена «Аустријска библиотека» на Филозофском факултету Универзитета у Бањој Луци.

11. У сарадњи са француском амбасадом у БиХ и Француским културним центром у Бањој Луци, организован тродневни семинар за студенте и особље Одсјека за психологију на Филозофском факултету, током којег је проф. др Ранка      Бијељац-Бабић, наставник на француском Универзитету Поатје, говорила о одабраним питањима из области психолингвистике, на бази истраживања обављених у Француској.

12. Сарадња са међународним владиним и невладиним организацијама и удружењима са сједиштем у БиХ (WUS-World University Service (Свјетски универзитетски сервис, Аустрија), EU Expert Team on Reform of Financing of Higher Education in BiH (Радна група Европске уније о изради студије изводљивости за реформу финансирања високог образовања у БиХ), ETF-European Training Foundation Torino (Европска фондација за образовање и усавршавање, Торино, Италија), SOROS фондација, IEITI-Europa Lifelong Learning (Цјеложивотно учење Европа), AЕCEO-Extremaduran Association for the East-West Cooperation (Удружење за сарадњу Исток-Запад, Екстремадура, Шпанија), Београдска отворена школа (BOŠ), Heinrich Böll Stiftung, DAAD (Академска служба за размјену студената и доктораната СР Њемачке), Балкански фонд за демократију Београд, Српска асоцијација менаџера Београд (Србија).

13. Сарадња са органима Републике Српске, Града Бања Лука и заједничких институција Босне и Херцеговине, у циљу развијања међународне сарадње (Предсједник Републике-Универзитет Палермо, Италија; Министарство просвјете и културе РС и Министарство цивилних послова БиХ - CEEPUS програм размјене наставног особља и студената, Градоначелник Бање Луке - Универзитет Бари, Италија, те Дирекција за европске интеграције БиХ - програм Еrasmus Mundus).

14. Сарадња са Институтом за метале и технологију и Међународном постдипломском школом Јожеф Стефан у Љубљани (Словенија), припрема и одлазак студента Машинског факултета Милана Малешевића на доктoрске студије.

15. Организовање одласка и представљање Универзитета у Бањој Луци на 53. међународном сајму књиге у Београду од 20.-27.10.2008. године.

16. Сарадња са студентским организацијама и другим удружењима («IAESTE BiH» - Удружење за међународну размјену студената ради стручне праксе, ACIPS - Асоцијација Алумни центра за интердисциплинарне постдипломске студије, Сарајево, SRCE-The Student Resource Center (Студентски информативни центар Сарајево), CIR-Center for International Relations (Центар за међународне односе Бања Лука), ESMU-European Centre for Strategic Management of Universities (Европски центар за стратегијски менаџмент на универзитетима).

17. Сарадња у дистрибуцији информација о програмима размјене, семинарима, љетним школама, пракси, презентацијама и сл. (BHV Consulting, Вишеград фонд, C.R.E.A.M.-Public Private Partnership Association, UWC-IB Initiative in Bosnia and Herzegovina, CIR-Сentre for International Relations Skopje, University College London, Делегација Европске комисије у БиХ, Министарство иностраних послова БиХ, Helsinki-Espana, Human Dimension (Шпанија), British Council, American Councils for International Education, Сарајево, Swedish-BiH Chamber of Commerce, AHK-Представништво њемачке привреде у БиХ, Европска студентска мрежа универзитета (AEGEE), UNESCO (Агенција ОУН за образовање, науку и културу), Фондација Конрад Аденауер; амбасаде: Јапана, Швајцарске, Норвешке, САД, Њемачке, Чешке, Аустрије, Ирана, Грчке, Француске, Шпаније; универзитети: Ставангер (Норвешка), Велико Турново (Бугарска), Tomas Bata Zlin (Чешка), Утрехт (Холандија), Илменау, Тубинген (Њемачка), Тренто (Италија), Јонкопинг (Шведска).

18. Организовање презентација у сарадњи са представницима владиних и невладиних организација о стипендијама, програмима размјенe, љетним школама (BORAM агенција - NATO округли сто (23.10.2008. године), SRCе-The Student Resource Center - Студентски информативни центар Сарајево (13.11.2008. године), Дирекција за европске интеграције БиХ – Erasmus Mundus (03.12.2008. године), Министарство цивилних послова БиХ-CEEPUS (22.12.2008. године).

19. Учешће представника УБЛ на састанцима одржаним 15. и 16.12.2008. године, Бадахос, Шпанија, у организацији AЕCEO - Extremaduran Association for the East - West Cooperation (Удружење за сарадњу Исток-Запад, Екстремадура, Шпанија).

20. Техничка подршка Радној групи за припрему пријаве опреме за Аустријски кредит и састанци са представницима компаније MCE-INDUSTRIETECHNIK, Линц, Аустрија.

21. Сарадња са медијима, путем обавјештавања о важним догађајима на Универзитету, давањем интервјуа о појединачним темама и/или медијским праћењем догађаја.