Навигација

Преглед активности 2008-2015

Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Бањој Луци, за период 2008.-2015. године, направило је анализе постојећег стања, успоставило основне процедуре, одредило стратешке циљеве и развило велику мрежу међууниверзитетских, међудржавних и међународних контаката, који представљају основ будућег интернационалног развоја Универзитета. Преглед активности за наведени период само је сажетак неких од најважнијих реализованих планова.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-03-01.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-08.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-07.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-06.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-05.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-04.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-02.jpg
  • /uploads/attachment/strana/43/Pregled-aktivnosti-01.jpg