Навигација

Пријава и реализација Erasmus+

Отворено је шест категорија у програму Erasmus+ у оквиру којих могу да учествују партнерске земље, у које спада и Босна и Херцеговина.

Кључна акција 1 (Key activity 1 – KA1)

1. Кредитна размјена (Credit Mobility)

2. Заједнички мастер програми (Joint Master Degree -JMDs)

Кључна акција 2 (Key activity 2 – KA2

1. Изградња капацитета (Capacity Building) – некадашњи TEMPUS пројекти

2. Друге могућности – Стратешко партнерство и  Савези знања (Strategic Partnerships и Knowledge Alliances

Специфичне активности Erasmus+  програма 

1. Жан Моне (Jean Monnet)


Упутство за пријаву и реализацију Еразмус+ пројекта на Универзитету у Бaњој Луци