Навигација

Координатори за међународну сарадњу

Координатори за међународну сарадњу  

 

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности Проф. мр Ванеса Кременовић vanesa.kremenovic@aubl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Дубравко Алексић daleksic@agfbl.org
Економски факултет Доц. др Јелена Тривић jelena.trivic@efbl.org
Електротехнички факултет Доц. др Игор Крчмар ikrcmar@etfbl.net
Машински факултет Проф. др Петар Гверо petar.gvero@unibl.rs
Медицински факултет Проф. др Ненад Понорац ponorac051@yahoo.com
Пољопривредни факултет Проф. др Миљан Цветковић miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Правни факултет Мр Стојана Петровић s.petrovic@pravobl.org
Природно-математички факултет Проф. др Биљана Кукавица aleks_bk11@yahoo.com
Рударски факултет Доц. др Предраг Крстоношић pedja_rgpm@yahoo.com
Технолошки факултет Др Горан Вучић goran.vucic@unibl.rs
Факултет политичких наука Проф. др Слободан Симовић s.simovic2011@gmail.com
Факултет физичког васпитања и спорта Бојана Миодраговић, мр miodragovic89@gmail.com
Филозофски факултет Доц. др Славица Тутњевић slavica.tutnjevic@unibl.rs
Филолошки факултет Ања Бундало, мр anja.bundalo@unibl.rs
Шумарски факултет Мр Драган Чомић dcomic.sfbl@gmail.com

  Обавезе и задужења координатора за међународну сарадњу су да формира и ажурира листе електронских адреса свих запослених и студената Факултета, врши просљеђивање информација на Факултету везаних за област међународне сарадње посредством листе електронских адреса и/или огласне табле на Факултету и/или интернет странице Факултета, а које доставља Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, одређује један сат током седмице за консултације и давање информација везаних за међународну сарадњу, као и давање информација посредством телефона и електронске поште запосленима и студентима Факултета, доставља све информације Универзитетском рачунарском центру везане за област међународне сарадње за објављивање на интернет страници Универзитета, као и координаторима за међународну сарадњу на другим факултетима, уколико те информације могу и њима да користе, присуствује свим састанцима/предавањима/презентацијама које организује Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, организује најмање један инфо дан током академске године, посредује између Факултета и Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, приликом подношења приједлога билатералних/мултилатералних уговора о сарадњи са високошколским установама у иностранству, те приједлога образовних пројеката и програма размјене, као и свих других облика међународне сарадње, активно сарађује са Канцеларијом проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, у циљу унапређења и развоја свих сегмената ове области.