Навигација

Академски координатори за међународну размјену студената и особља

Организациона јединица Име и презиме Контакт
Академија умјетности Доц. мр Јелена Манојловић jelena.manojlovic@aubl.org
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Жана Топаловић, мр ztopalovic@agfbl.org
Економски факултет Доц. др Дејан Микеревић dejan.mikerevic@efbl.org
Електротехнички факултет Вања Тодоровић vanja.todorovic@etfbl.net
Машински факултет Проф. др Петар Гверо petar.gvero@unibl.rs
Медицински факултет Проф. др Ненад Понорац ponorac051@yahoo.com
Пољопривредни факултет Проф. др Миљан Цветковић miljan.cvetkovic@agrofabl.org
Правни факултет Мр Стојана Петровић s.petrovic@pravobl.org
Природно-математички факултет Проф. др Биљана Кукавица aleks_bk11@yahoo.com
Рударски факултет Проф. др Владимир Малбашић rip@teol.net
Технолошки факултет Доц. др Саша Папуга sasa.papuga@tfbl.org
Факултет политичких наука Доц. др Горан Граховац akademskipkbl@gmail.com  
Факултет физичког васпитања и спорта Борислав Вукојевић, мр vukojevic@gmail.com
Филозофски факултет Доц. др Синиша Лакић   sinisalakic@gmail.com
Филолошки факултет Проф. др Данило Капасо danilo.capasso@unibl.rs
Шумарски факултет Проф. др Родољуб Ољача oljaca_r@yahoo.com  

  Главна обавеза и одговорност академског координатора за међународну размјену студената и особља је да одобрава и потписује уговоре о размјени који склапају универзитет на којем корисник програма размјене проводи семестар или школску годину, матични универзитет са којег корисник програма размјене долази и на који се враћа након обављеног програма, те корисник програма размјене (студент/члан особља). Уговором о учењу утврђује се програм размјене, којим се студенту гарантује признавање остварених бодова на другој високошколској установи, те је обавеза академског координатора за размјену да проведе процедуру признавања остварених бодова.