Навигација

Сарадња

За провођење активности и координације међународне сарадње задужени су проректор за међународну сарадњу, Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу и мрежа координатора за међународну сарадњу на факултетима/Академији умјетности. Циљ ове мреже је да се на најбољи могући начин ангажују постојећи капацитети и активности у овој области (прикупљање и дистрибуција информација, размјена идеја и искустава, приједлози, активности и учешће).

Важећи закони из области високог образовања дају високошколским установама (универзитетима) аутономију у успостављању сарадње са високошколским институцијама из других држава. Тиме се признаје међународни уговорни капацитет Универзитета у Бањој Луци, што је од огромне важности за његов статус у држави и у иностранству. Процес трансформације високог образовања и укључивање у европски простор високог образовања, као и јединствени европски научни простор, намеће потребу сарадње са другим универзитетима у иностранству, у циљу обезбјеђења услова за размјену особља и студената, те узајамно признавање периода и степена образовања и повећање квалитета рада. Зато је у протеклом периоду посебна пажња посвећена уговорним односима са другим високошколским установама.

Од интеграције Универзитета 2008. године, склопљено је више од 200 уговора са иностраним факултетима, универзитетима, институтима и другим установама из области високог образовања.

Поред уговора о сарадњи, чланство у међународним асоцијацијама представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, али доприноси и угледу и препознавању Универзитета на међународном нивоу. Наш Универзитет је члан Европске асоцијације универзитета (EUA) и потписник Велике повеље Универзитета (Magna Charta Universitatum). Члан је и Међународне универзитетске мреже академске и истраживачке сарадње, у окриљу Научног парка Универзитета La Sapienza из Рима (Италија), Генералне скупштине Интеруниверзитетског центра за научни рад и сарадњу са Источном и Југоисточном Европом (CIRCEOS), са сједиштем на Универзитету у Барију (Италија), као и UniAdrion  ''Мреже универзитета'' основане с циљем да створи трајну везу између универзитета и истраживачких центара из Јадранско-јонског региона.

У оквиру међународне сарадње Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијела активности уговора о сарадњи, кроз међународне програме размјене, студијске посјете, љетне школе, радионице и праксу. Наш Универзитет од академске 08/09. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже, а од академске 11/12. године учествује у програму размјене ERASMUS MUNDUS. Због обавезе признавања периода студија проведених у иностранству од 2011. године формирана је мрежа академских координатора за међународну размјену на факултетима/Академији умјетности.

Особље и студенти Универзитета у Бањој Луци користе и друге могућности стипендирања различитих програма влада страних земаља и међународних организација и фондација. Посјете нашем Универзитету група студената из иностранства и еминентних предавача из различитих области су пракса која се његује.

HUAWEI Technologies d.o.o. Banja Luka додјељује сваке године NOVUM награде, стипендије за пет изврсних студената Универзитета у Бањој Луци. Ове награде додјељују се од академске 2010/11. године, у трајању од осам академских година.

Учешће у међународним пројектима и другим заједничким активностима са иностраним партнерима зузетно је значајно за област међународне сарадње, па Универзитет у Бањој Луци велику пажњу посвећује успостављању нових контаката. Највећи број реализованих међународних образовних пројеката на нашем Универзитету су TEMPUS пројекти. Од 1996. године, Универзитет у Бањој Луци је учествовао у 89 TEMPUS пројеката, које је финансирала Европска комисија. У том контексту остварена је сарадња са свим универзитетима из Босне и Херцеговине, те бројним универзитетима из Европе. Од 2014. године Универзитет учествује у новом програму Европске комисије Erasmus+.

И у наредном периоду наставиће се и интензивирати сарадња са међународним организацијама које дјелују у Босни и Херцеговини у оквиру програма сарадње који се реализују у Босни и Херцеговини, а посебно са: Европском комисијом, Савјетом Европе, Делегацијом ЕУ у БиХ, Erasmus+ (раније Tempus) канцелaријом у Босни и Херцеговини, Канцеларијом резидентног координатора програма ОУН у БиХ, UNESCO (Организација УН-а за образовање, науку и културу), UNDP БиХ (Агенција Уједињених нација за развој),OSCE (Организација за европску безбједност и сарадњу), ЕУ инфо центром, амбасадама Босне и Херцеговине у иностранству и иностраним амбасадама у БиХ, EUA(Европска асоцијација универзитета).

Слике

  • /uploads/attachment/strana/41/Sesta-Tempus-radionica-CONGRAD-projekat-2014.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Peta-Djeciji-Univerzitet-BiH-2014.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Druga-Posjeta-Sinsu-Univerziteta-iz-Japana-2015.gif
  • /uploads/attachment/strana/41/Treca-UniAdrion-Generalna-skupstina_-Ancona_-2014.gif