Навигација

Програм научно-истраживачког рада

ИЗВОД  ИЗ ПРОГРАМА РАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У 2015. ГОДИНИ

Редни број

Програмски задатак

Носиоци задатка

Рок

1.

Наставак активности на  изради и усвајање Стратегије развоја Универзитета за период 2015-2020. године

Проширени колегиј, ректор, предсједник УО, проректори, декани, директор Института, ННВ факултета, Вијеће Института, Сенат, Управни одбор

до средине јула 2015.

2.

Наставак активности на изради информационог система Универзитета

 

Проширени колегиј, предсједник УО, проректор за наставу, декани, директор Института, ННВ факултета, Вијеће Института, Сенат, Управни одбор

 

2.1

Израда нове WEB странице Универзитета и факултета/Академије

Ректор, руководилац УРЦ-а, проректор за НИР

Крај јуна

3.

Извршити анализу и планирати кориштење опреме набављене по основу кредита у истраживачким и развојним пројектима

Проректори за наставу и научно-истраживачки рад, декани, директори института

Април

 

4.

Урадити детаљну анализу научно-истраживачког рада  на Универзитету

 

Проректор за НИР, продекани за НИР, Сенат, ННВ факултета, Академија, Вијеће Института и директори института

Јун

 

5.

Усвојити  Правилник о НИР-у (формирати Фонд за науку, истраживање, иновације и издабаштво на Универзитету

Проректор за НИР, продекани за НИР, Проширени колегиј, Сенат, Управни одбор

Јул

 

6.

Одржати тематску сједницу Сената и Проширеног колегија на тему мастер студија и докторских студија

Ректор, проректор за НИР, декани, директор Института, ННВ факултета и АУ, Вијеће Института, Сенат

Крај мартa

 

7.

Наставити активности у вези добијања лога „HR excellence in researeh“ од стране  Европске комисије, те провођење актуелног плана у вези са тим

Проректор и продекани за НИР

 

Крај фебруара

8.

Израдити Правилник о заштити ауторских права

Проректор за НИР, продекани за НИР, Проширени колегиј, Сенат, Управни одбор

До краја 2015.

 

9.

У циљу повећања трансфера знања и технологије са Универзитета, организовати састанке са привредним субјектима и установама у Републици

Ректор, проректори, декани, директори института

током цијеле године

10.

Представити Универзитет на 20. међународном сајму књига у Бањој Луци и 60. међународном сајму књига у Београду

Проректор и продекани за НИР

септембар, октобар