Навигација

Институти

Организациона јединица

Назив института

Институт за генетичке ресурсе
http://gri.unibl.org
организациона јединица Универзитета
Архитектонско-грађевински факултет Институт за архитектуру, грађевинарство и геодезију
Економски факултет Институт економских наука
Електротехнички факултет Истраживачко развојни институт за информационо-комуникационе технологије
Истраживачко развојни институт за електротенику
Машински факултет Институт за мехатронику
Институт за моторе, возила и материјале
Медицински факултет Институт за здравствени менаџмент
Правни факултет Институт за правне и друштвене науке
Институт за међународну пословну и правну сарадњу

Пољопривредни факултет
http://agrofabl.org/instituti/

Институт за сточарство http://agrofabl.org/instituti/institut-za-stocarstvo/
Институт за агроекологију и земљиште http://agrofabl.org/instituti/institut-za-agroekologiju-i-zemljiste/
Институт за воћарство, виноградарство и хортикултуру http://agrofabl.org/instituti/institut-za-vocarstvo-vinogradarstv/
Институт за ратарство и повртарство Бања Лука http://agrofabl.org/instituti/institut-za-ratarstvo-i-povrtarstvo/
Институт за економику пољопривреде Бања Лука http://agrofabl.org/instituti/institut-za-ekonomiku-poljopivrede/
Институт за репродукцију домаћих животиња
Филолошки и Филозофски факултет Институт за интердисциплинарне друштвено-хуманистичке студије – ИНДУС
Технолошки факултет Институт за технолошка истраживања, развој и пројектовање
Факултет физичког васпитања и спорта Институт спорта Факултета физичког васпитања и спорта Бањалука
Факултет политичих наука Институт за друштвена истраживања Факултета политичких наука