Навигација

Часописи

Децембар 2014– јануар 2015. 

РАНГ-ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ НАЦИОНАЛНИХ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА који су категорисани у складу са Правилником о публиковању научних публикација ("Службени гласник РС", бр. 77/10)

РАНГ ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (стање након састанaка комисије одржаних у децембру 2014. и јануару 2015. године)

ПРВА КАТЕГОРИЈА – од 26 до 30 бодова 
ДРУГА КАТЕГОРИЈА – од 21 до 25 бодова 
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – од 16 до 20 бодова 
ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА – од 11 до 15 бодова
ПЕТА КАТЕГОРИЈА – 10 и мање бодова
 

Ред. бр.

НАЗИВ ЧАСОПИСА

ИЗДАВАЧ

БОДОВИ

Веб-сајт

1.

ACTA ECONOMICA

Економски Факултет
Бања Лука

29

http://www.actaeconomica.efbl.org/

2.

АГРОЗНАЊЕ

Пољопривредни факултет 
Бања Лука

29

http://doisrpska.nub.rs /index.php/agroznanje

3.

ГЛАСНИК ХЕМИЧАРА, ТЕХНОИЛОГА И ЕКОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Технолошки факултет 
Бања Лука

29

http://www.glasnik.tfbl.org/

4.

SPORTLOGIA

Факултет физичког васпитања и спорта
Бања Лука

29

http://www.sportlogia.com/

5.

ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Шумарскии факултет 
Бања Лука

28

htpp://www.sfbl.org/

6.

ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА

Правни факултет 
Бања Лука

27

http://www.godisnjakpf.rs/

7.

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Правни факултет 
Бања Лука

27

http://doisrpska.nub.rs

8.

ФИЛОЛОГ

Филолошки факултет 
Бања Лука

26

http://flf.unibl.org/

9.

СКУП 1. Савремена универзитетска настава

Природно-математички факултет 
Бања Лука

25

http://www.pmfbl.org/skup/index.php

10.

ELECTRONICS

Електротехнички факултет 
Бања Лука

23

http://www.electronics.etfbl.net/

11.

ПОЛИТЕИА

Факултет политичких наука
Бања Лука

21

http://www.fpnbl.org/index.php