Навигација

ас. Андреа Поповић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

09ЊМОРФ1Морфологија I
09ЊМОРФ2Морфологија II
09ЊСЊЈ1Савремени њемачки језик I (годишњи испит)
Ф1-ЊЈ11ОЊемачки језик 1
Ф1-ЊЈ2ИЊемачки језик 2