Навигација

ас. Славко Васиљевић

Сарадник - II-5
Архитeктонско-грађевински факултет
Стручни назив---
Ужа научна областуправљање непокретностима, катастар, уређење земљишне територије и
Датум избора у звање 4. април 2013.

Библиографија

Радови у часописима

  Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta
  DOI10.7251/VJE1502219V
  ЧасописVJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja
  Година2015
  АуториСлавко Васиљевић, Младен Амовић и Раденко Вишњић
  Волумен1(2014)
  Број2 (153-288)
  Страна од219
  Страна до223
  ОДРЕЂИВАЊЕ ГЕОИДА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЈЕНОМ ГЛОБАЛНОГ ГЕОПОТЕНЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА EGM2008
  DOI10.7251/HER1814087V
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2014
  АуториДејан Васић, Славко Васиљевић и Драгољуб Секуловић
  Волумен18
  Број2/14
  Страна од87
  Страна до103
  МОДЕЛОВАЊЕ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА ПРИМЈЕНОМ ГИС-А
  DOI10.7251/AGGPLUS1301294S
  ЧасописAГГ+ часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области
  Година2013
  АуториДрагољуб Секуловић, Синиша Дробњак и Славко Васиљевић
  Волумен1
  Број1-2013
  Страна од294
  Страна до307

Радови са скупова

  Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions
  Научни скуп27th International Cartographic Conference - Maps Connecting the World
  ПубликацијаProceedings of 27th International Cartographic Conference; ISBN 978-85-88783-11-9
  Година2015
  АуториМладен Амовић, Славко Васиљевић и Dragoljub Sekulović
  Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions
  Научни скупFIG Working Week 2015 - From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
  ПубликацијаTechnical Programme and Proceedings of FIG Working Week 2015, ISBN 978-87-92853-35-6, ISSN 2307-4086
  Година2015
  АуториMladen Amović, Slavko Vasiljević и Dragoljub Sekulović
  Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program
  Научни скупXXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015
  ПубликацијаZbornik radova XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015, ISSN 0354-8651, UDC 620.9
  Година2015
  АуториМиодраг Регодић, Славко Васиљевић и Младен Амовић
  Страна од188
  Страна до191
  GIS u predviđanju poplava područja grada Bijeljine
  Научни скупЧЕТВРТИ МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС "ИНЖЕЊЕРСТВО, ЕКОЛОГИЈА И МАТЕРИЈАЛИ У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ"
  DOI10.7251/EEMEN1501839A
  ПубликацијаZbornik radova, IV Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji
  Година2015
  АуториМладен Амовић, Славко Васиљевић и Раденко Вишњић
  Страна од839
  Страна до848
  Projekat osnovne mreže
  Научни скупGEO2014; PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, "OPEN SOURCE" ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, GEODEZIJA U DRUGIM OBLASTIMA, PERMANENTNO OBRAZOVANJE
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA NACIONALNO-NAUČNOG SKUPA GEO2014; ISBN: 978-86-7518-168-2
  Година2014
  АуториБранко Миловановић, Загорка Госпавић, Милутин Пејовић и Славко Васиљевић
  Страна од3
  Страна до11
  GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI OSNOVNE 1D MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA
  Научни скупIV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija
  DOI656.1/.2(082)(0.034.4)
  ПубликацијаZbornik radova IV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija; ISBN 978-99955-36-45-9; COBISS.BH-ID 4014104
  Година2013
  АуториБранко Миловановић, Славко Васиљевић и Драган Мићановић
  Страна од59
  Страна до63
  ПРОЦИЈЕНА ЗОНЕ МОГУЋИХ ПОПЛАВА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА КОРИШЋЕЊЕМ СОФТВЕРСКОГ ПАКЕТА ARCGIS
  Научни скуп5. научно-стручни скуп "Студенти у сусрет науци" са међународним учешћем
  Публикација5. научно-стручни скуп "Студенти у сусрет науци" са међународним учешћем, ISBN 978-99955-710-2-3, COBISS.BH-ID 3367704
  Година2012
  АуториМладен Амовић и Славко Васиљевић
  Страна од37
  Страна до38
  Neprekidno praktično obrazovanje geodetskih stručnjaka
  Научни скупНаучни скуп ГЕО2012, „Кључне компетенција образовних профила геодезија, геоинформатика и управљање непокретностима - ниво високог образовања”, Београд, 2012
  DOI378.147:528(082)
  ПубликацијаZbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima - nivo visokog obrazovanja”; ISBN 978-86-7518-154-5; COBISS.SR-ID 193871884
  Година2012
  АуториДраган Мићановић, Славко Васиљевић и Раденко Вишњић
  Страна од219
  Страна до226