Навигација

ас. Мелсада Зец - Зејнић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифични језици – њемачки језик
Датум избора у звање 29. новембар 2012.

Предмети

09ЊЛЊЈЛексикологија њемачког језика
09ЊМЊЈМорфосинтакса њемачког језика
09ЊССемантика
09ЊСЊЈСинтакса њемачког језика
09ЊСЊЈ3Савремени њемачки језик III (годишњи испит)
09ЊТЛТекстуална лингвистика
09ЊТРЊЈТворба ријечи њемачког језика
ПС1-ЊЈ11ИЊемачки језик 1