Навигација

ас. Амир Блажевић

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифичне књижевности – њемачка књижевност
Датум избора у звање 29. новембар 2012.

Предмети

09ЕЊЈ1Њемачки језик 1
09ЕЊЈ2Њемачки језик 2
09ЊЊК18вЊемачка књижевност 18. вијека
09ЊЊККЊемачка књижевност класике
09ЊЊКЊГДЊемачка књижевност Гетеовог доба
09ЊЊКСВБЊемачка књижевност средњег вијека и барока
09ЊСЊК1Семинар из њемачке књижевности I
09ЊСЊК2Семинар из њемачке књижевности II
09ФЊЈ1Њемачки језик I
09ФЊЈ2Њемачки језик II
09ФЊЈ3Њемачки језик III
09ФЊЈ4Њемачки језик IV
12ЕЊЈ1Њемачки језик 1
12ЕЊЈ2Њемачки језик 2
12СЊЈЊемачки језик
ЊЈФЗФЊемачки језик
ЊЈФЗФ3Њемачки језик III
СЈЊЈ1111Страни језик 1 - Њемачки језик 1
СЈЊЈ2112Страни језик 2 - Њемачки језик 2