Навигација

доц. др Мирјана Гњатић

051/212-325
Стручни назив---
Ужа научна областоториноларингологија
Датум избора у звање 24. октобар 2013.

Библиографија

Радови у часописима

  Alternative approach to supracricoid partial laryngectomy
  ЧасописMedicinski žurnal
  Година2015
  АуториPredrag Špirić, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo и Мирјана Гњатић
  Волумен21
  Број1
  Страна од38
  Страна до43
  Najčešći uzroci neurogenih paraliza larinksa kod pacijenata srednje životne dobi
  ЧасописMedicinski žurnal
  Година2014
  АуториМирјана Гњатић, Данијела Кесић Мијић, Татјана Бараћ и Свјетлана Трифуновић
  Волумен20
  Број2
  Страна од120
  Страна до123
  Учeстaлoст пaтoхистoлoшки вeрификoвaних пoлипa нa глaсницaмa у oднoсу нa дистрибуциjу лeзиje нa глaсници, нaшe трoгoдишњe искуствo
  ЧасописMedicinski žurnal
  Година2009
  АуториМирјана Гњатић
  Волумен15
  Број3
  Страна од139
  Страна до142
  Утицaj пушeњa и злoупoтрeбe глaсa нa пojaву пoлипa нa глaсницaмa
  ЧасописActa chirurgica iugoslavica
  Година2009
  АуториМирјана Гњатић, Предраг Станковић и Војко Ђукић
  ВолуменLVI
  Број2
  Страна од27
  Страна до32
  Рeхaбилитaциoни трeтмaн дисфoниja
  ЧасописActa Clinica
  Година2008
  АуториПредраг Станковић, Милан Вукашиновић, Мирјана Гњатић и Ненад Стевандић
  Волумен8
  Број3
  Страна од139
  Страна до139

Радови са скупова

  The morphological and functional outcomes of surgical treatment of middle ear by using open and closed techniques tympanoplasty
  Научни скуп3rd Congress of European ORL-HNS
  ПубликацијаThe book of abstracts
  Година2015
  АуториДалибор Врањеш, Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar и Mirjana Gnjatić
  Presence of comorbidities in patients with allergic rhinitis
  Научни скуп3rd Congress of European ORL-HNS
  ПубликацијаThe book of abstracts
  Година2015
  АуториAleksandra Aleksić, Далибор Врањеш, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar и Slobodan Spremo
  Importance of "Quality of life questionnaire" as a predictive factor for patients suffering from vocal cord paralysis
  Научни скуп3rd Congress of European ORL-HNS
  ПубликацијаThe book of abstracts
  Година2015
  АуториMirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić и Далибор Врањеш
  Results of attic reconstruction or atic and mastoid obliteration for patients with cholesteatoma
  Научни скуп3rd Congress of European ORL-HNS
  ПубликацијаThe book of abstracts
  Година2015
  АуториSlobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Далибор Врањеш, Aleksandra Aleksić и Mirjana Gnjatić
  Importance of „Quality of Life questionnaire“ as a predictive factor for patients suffering from vocal cord paralysis
  Научни скуп3rd Congress of European ORL-HNS
  Година2015
  АуториМирјана Гњатић, Александра Алексић и Далибор Врањеш
  Klinički rezultati rekonstrukcije i obliteracije atika nakon atikoantrotomije kod hroničnog otitisa sa holesteatomom
  Научни скупII Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Година2015
  АуториSlobodan Spremo, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, Далибор Врањеш и Aleksandra Aleksić
  Страна од37
  Страна до43
  Hirurška terapija retrakcije bubne opne
  Научни скупII Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Година2015
  АуториDmitar Travar, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić и Далибор Врањеш
  Страна од45
  Страна до50
  Rrezultati kohlearne implantacije u ranom uzrastu
  Научни скупII Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Година2015
  АуториSanja Špirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić и Далибор Врањеш
  Страна од57
  Страна до64
  Утицај фонијатријске рехабилитације на квалитет живота пацијената са неурогеним парализама гласница
  Научни скупМеђународни ОРЛ Симпозијум ,,Парализе гласница'' у склопу обиљежавања Светског дана гласа
  Година2015
  АуториМирјана Гњатић
  Aкутнa упaлa срeдњeг ухa у дjeчиjeм узрaстуЧ кoрeлaциja сa хипeртрoфиjoм пaлaтиних тoнзилa, aдeнoидeктoмиjoм и тoнзилoaдeнoидeктoмиjoм
  Научни скупXIX спимпoзиjум oтoринoлaрингoлoгa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм
  Година2013
  АуториМирјана Гњатић, Далибор Врањеш, Слободан Спремо, Dmitar Travar, Александра Алексић, Зорица Новаковић, Ненад Стевандић, Наташа Голац Гузина и Зденко Ступар
  Пeркутaнa трaхeoтoмиja
  Научни скупXIX спимпoзиjум oтoринoлaрингoлoгa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм
  Година2013
  АуториМирјана Гњатић, Зорица Новаковић, Александра Алексић, Далибор Врањеш, Ненад Стевандић, Слободан Спремо, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Младен Дуроњић и Наташа Голац Гузина
  Клинички фeнoтип рeспирaтoрних aлeргиjских oбoљeњa кoд дjeцe
  Научни скупXIX спимпoзиjум oтoринoлaрингoлoгa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм
  Година2013
  АуториМирјана Гњатић, Александра Алексић, Ненад Стевандић, Зорица Новаковић, Далибор Врањеш, Слободан Спремо и Dmitar Travar
  FREQUENCY OF HISTOPATOLOGICALY VERIFIED VOCAL CORD POLYPS IN RELATION TO THE LESION DISTRIBUTION ON THE VOCAL CORDS, OUR THREE YEAR EXPERIENCE
  Научни скуп2nd meeting of European Academy for ORL HNS
  Година2013
  АуториМирјана Гњатић, Војко Ђукић, Предраг Станковић и Александра Алексић
  Uticaj fonijatrijske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata sa neurogenim paralizama.
  Научни скупXIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториMirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Далибор Врањеш и Zorica Novaković
  Klinički fenotip respiratornih alergijskih oboljenja kod djece
  Научни скупXIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториAleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Далибор Врањеш, Zorica Novaković, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar и Slobodan Spremo
  Akutna upala srednjeg uha u dječijem uzrastu: korelacija sa hipertrofijom palatinalnih tonzila, adenoidektomijom i tonziloadenoidektomijom
  Научни скупXIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториДалибор Врањеш, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Zdenko Stupar и Nataša Golac
  Перкутана трахеотомија
  Научни скупXIX Симпозијум-стручни састанак оториноларинголога РС
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториZorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Далибор Врањеш, Slobodan Spremo, Nataša Golac, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović и M Duronjić
  Acute otitis media (AOM) in children: correlation to the size of palatine tonsils, adenoidectomy and adenotonsillectomy.
  Научни скуп2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  ПубликацијаAbstract CD-ROM
  Година2013
  АуториДалибор Врањеш, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić и Zdenko Stupar
  Frequency of histopatologicaly verified vocal cord polyps in relation to the lesion distribution on the vocal cords, our three year experience.
  Научни скуп2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  ПубликацијаAbstract CD-ROM
  Година2013
  АуториMirjana Gnjatić, Vojko Đukić, Predrag Stanković, Aleksandra Aleksić и Далибор Врањеш
  Impact of phoniatrical rehabilitation on quality of life of patients suffering from neurogenic larynx paralysis
  Научни скуп9th ELS Congress, Helsinki, Finland
  Година2012
  АуториМирјана Гњатић, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Љиљана Матавуљ и Данијела Радуловић
  Oрбитaлнe кoмпликaциje ринoсинузитисa – нaшa искуствa
  Научни скупXVII Симпoзиjум oтoринoлaрингoлoгa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм
  Година2012
  АуториМирјана Гњатић, Ненад Стевандић, Слободан Спремо, Зорица Новаковић, Далибор Врањеш и Биљана Удовчић
  Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa-naša iskustva
  Научни скупXVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториAleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Далибор Врањеш, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Mirjana Gnjatić и Biljana Udovčić
  Correlation between clinical and histopathological features of polyps on the vocal folds
  Научни скуп1st Congress of CEORL – HNS
  Година2011
  АуториМирјана Гњатић, Војко Ђукић и Предраг Станковић
  Bilateral vocal cord paralysis treatment and challenges
  Научни скуп55th Austrian Oto-Rhino-Laryngology, Head- and Neck Surgery Society Meeting
  Година2011
  АуториПредраг Шпирић, Сања Шпирић, Мирјана Гњатић и Војиновић Војин
  Etiopatogeneza, kliničke manifestacije i tretman angioedema-naša iskustva
  Научни скупI kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  ПубликацијаЗборник сажетака радова
  Година2011
  АуториAleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nenad Stevandić, Nataša Golac, Zorica Novaković, Далибор Врањеш, Zdenko Stupar, Mirjana Gnjatić, Željko Markić и Biljana Udovčić
  Effects of IPP treatment on quality of life of patients suffering from GERD and LPR
  Научни скуп8th Congress of the European Laryngological Society
  Година2010
  АуториМирјана Гњатић, Татјана Бараћ, Aлeксaндaр Дoбрoвoљски и Данијела Кесић Мијић
  Пурулeнтни ринитис и aкутни пoлисинузитис кao кoмoрбидитeт у склoпу бoтулизмa
  Научни скупXIII симпoзиjум Удружeњa oтoринoлaрингoлoгa Рeпубликe Српскe сa мeђунaрoдним учeшћeм
  Година2009
  АуториМирјана Гњатић

Књиге

  Pseudotumori larinksa
  ИздавачNNK Internacional, Beograd
  ISBN987-86-6157-027-8
  Година2014
  АуториВојко Ђукић и Мирјана Гњатић
  Тип књигенаучна књига