Навигација

проф. др Јасмин Комић

Стручни назив---
Датум избора у звање 31. децембар 2004.

Предмети

1ЕСТАТЕкономска статистика
1СТАТСтатистика
2И14АЕСТЕкономска статистика
2О14АНЕКНапредна економетрија
Б31222Примјењена статистика
О14СТАСтатистика

Библиографија

Радови у часописима

  CLASSIFICATION OF HONEYS FROM THREE GEOGRAPHICAL REGIONS BASED ON THEIR QUALITY CONTROL DATA
  DOIhttp://dx.doi.org/10.7251/qol.v5i1-2.465
  ЧасописQUALITY OF LIFE
  Година2012
  АуториСлавица Грујић и Јасмин Комић
  Волумен5
  Број1-2
  Страна од13
  Страна до26
  Analysis of influence of certain elements of basketball game on final result based on diferentiant at the XIII, XIV and XV world championship
  ЧасописActa Kinesiologica
  Година2008
  АуториСлободан Симовић и Јасмин Комић
  Волумен2
  Број2
  Страна од57
  Страна до65
  Regresiona analiza uticaja pojedinih elemenata košarkaške igre na konačan rezultat na bazi diferencija
  ЧасописГласник Факултета физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци
  Година2007
  АуториСлободан Симовић и Јасмин Комић
  Волумен3
  Страна од27
  Страна до37
  Regresiona analiza uticaja pojedinih elemenata košarkaške igre na konačan rezultat na bazi diferencija.
  ЧасописСавремени спорт
  Година2004
  АуториСлободан Симовић и Јасмин Комић
  Волумен2
  Број1-2
  Страна од14
  Страна до19
  Comparative growt analysis of the nase (Chondrostoma nasus L., 1758.), chub (Leuciscus cephalus L., 1758.) and barbel (Barbus barbus L., 1758.) in the river Drina, (Komparatvina analiza rasta škobalja - Chondrostoma nasus L., 1758., klena – Leuciscus cephalus L., 1758. i mrene - Barbus barbus L., 1758. u rijeci Drini)
  ЧасописActa biologica iugoslavica - serija E: Ichtyologia
  Година1997
  АуториДраган Микавица, Radoslav Grujić и Jasmin Komić
  Волумен29
  Број1
  Страна од1
  Страна до17

Радови са скупова

  Analysis of results at Eurobasket 2011 – final results of observed elements of basketball game
  Научни скупAnthropological aspects of sport, physical education and recreation
  DOI10.5550/SP.3.2011.03
  ПубликацијаProceednigs book
  Година2013
  АуториСлободан Симовић, Јасмин Комић, Бојан Матковић и Ђорђе Нићин
  Страна од19
  Страна до28
  Могућност реализације Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске
  Научни скупАНУРС: „Република Српска, 20 година развоја – достигнућа, изазови и перспективе“
  Година2012
  АуториЖељана Јовичић и Јасмин Комић
  Characterization of Black Locust (Robinia Pseudoacacia) honey from three geographical regions of North-West Bosnia and Herzegovina.
  Научни скуп7th International Congress of Food Technologists,
  ПубликацијаBook of abstracts. 7th International Congress of Food Technologists, 20-23 September 2011, Opatija, Croatia
  Година2011
  АуториСлавица Грујић, Radoslav Grujić, Jovanka Popov-Raljić и Jasmin Komić
  Страна до227
  Characterization of Black Locust (Robinia Pseudoacacia) honey from three geographical regions of North-West Bosnia and Herzegovina.
  Научни скуп7th International Congress of Food Technologists, 20-23 September 2011, Opatija, Croatia.
  DOI10.13140/2.1.3270.2247
  ПубликацијаProceedings. 7th International Congress of Food Technologists, 20-23 September 2011, Opatija, Croatia
  Година2011
  АуториСлавица Грујић, Radoslav Grujić, Jovanka Popov-Raljić и Јасмин Комић
  Страна од274
  Страна до278
  Analiza tendencija uvoza i izvoza svježeg povrća BiH
  Научни скуп45 Хрватски и 5 међународни симпозиј агронома
  Година2010
  АуториAleksandar Ostojić, Jasmin Komić, LJiljana Drinić, Gordana Rokvić и Весна Мрдаљ
  Страна од298
  Страна до302
  Discriminating Geographical Origin of Honeys from Bosnia and Herzegovina Based on their Quality Control Data Statistical Analysis
  Научни скуп3rd Slovenian Congress on Food and Nutrition: “FOOD PROCESSING-INNOVATION-NUTRITION-HEALTHY CONSUMERS”,
  ПубликацијаBook of Abstracts, 3rd Slovenian Congress on Food and Nutrition: “FOOD PROCESSING-INNOVATION-NUTRITION-HEALTHY CONSUMERS”, Radenci, Ljubljana, Slovenia,
  Година2007
  АуториСлавица Грујић, Radoslav Grujić и Jasmin Komić
  Страна од55
  Analiza nivoa znanja potrošača u Republici Srpskoj o uticaju ishrane na gojaznost.
  Научни скупI Kongres o hiperlipoproteinemijama Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem,
  ПубликацијаZbornik sažetaka I Kongresa o hiperlipoproteinemijama Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, 15-17 septembar 2004. Novi Sad,
  Година2004
  АуториRadoslav Grujić, Nataša Marčeta - Kamenko, Славица Грујић и Јасмин Комић
  Страна од175