Навигација

Maria Fornari

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
Стручни назив---
Датум избора у звање 30. октобар 2014.

Предмети

09ИГИЈСИЈ1Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 1
09ИГИЈСИЈ2Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 2
09ИГИЈСИЈ4Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 4
09ИСИЈ5Савремени италијански језик 5
09ИСИЈ6Савремени италијански језик 6
09ИСИЈ7Савремени италијански језик 7
09ИСИЈ8Савремени италијански језик 8
13ИСИЈ3Савремени италијански језик 3
13ИСИЈ4Савремени италијански језик 4