Навигација

ас. Дејан Малчић

Наставник - II-4
Филолошки факултет
Стручни назив---
Ужа научна областспецифични језици – италијански језик
Датум избора у звање 24. април 2014.

Предмети

09ИГИЈСИЈ3Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 3
09ИГИЈСИЈ4Граматика италијанског језика и савремени италијански језик 4
09ИМИЈ1Методика италијанског језика 1
09ИМИЈ2Методика италијанског језика 2
09ЊИЈ3Италијански језик III
09ЊИЈ4Италијански језик IV
09ФИЈ1Италијански језик I
09ФИЈ2Италијански језик II
09ФИЈ3Италијански језик III
09ФИЈ4Италијански језик IV
12СИЈИталијански језик
13ИИТК1Италијанска култура 1
13ИИТК2Италијанска култура 2
13ИСИЈ1Савремени италијански језик 1
13ИСИЈ2Савремени италијански језик 2
13ИСИЈ3Савремени италијански језик 3
13ИСИЈ4Савремени италијански језик 4