Навигација

доц. др Горан Јанковић

Наставник - II-4
Академија умјетности
Стручни назив---
Ужа научна областграфички дизајн
Датум избора у звање 28. мај 2013.

Предмети

ЛГГД1Графички дизајн 1
ЛГГД2Графички дизајн 2
ЛГДВКВизуелне комуникације
ЛГДГД1Графички дизајн 1
ЛГДГД2Графички дизајн 2
ЛГДОГК1Основе графичких комуникација 1
ЛГДОГК2Основе графичких комуникација 2
ЛГДПИТПисмо и типографија
ЛУГРАФД1иГрафички дизајн - 1 изборни
ЛУГРАФД2иГрафички дизајн 2 - изборни