Навигација

доц. мр Срђан Керен

Сарадник - II-5
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областгајење шума
Датум избора у звање 16. јул 2015.

Предмети

ГЈЊ-ШГајење шума I
ЕКЛ-ГЈ-ШЕкологија гајења шума
Ш1103Шумарска екоклиматологија
Ш24062Шумске мелиорације
Ш-ЕККЛМТЛГШумарска екоклиматологија
Ш-МЛРЦШумске мелиорације

Библиографија

Радови у часописима

  Динамика настајања отвора склопа састојина у Динарској прашуми Лом састојинских прогала у прашуми Лом
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић и Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia.
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2014
  АуториSrđan Keren, R. Cvjetićanin, J. Smailagić и Зоран Говедар
  Број3
  Страна од135
  Страна до145
  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић и Jurij Diaci
  Страна од1243
  Страна до1266
  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“
  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен и Зоран Говедар
  Страна од33
  Страна до47
  Structure, spatio-temporal dynamics and disturbance regime of the mixed beech-silver fir-Norway spruce old-growth forest of Biogradska Gora (Montenegro)
  ЧасописPLANT BIOSYSTEMS
  Година2014
  АуториRenzo Motta, Matteo Garbarino, Roberta Berretti, Иван Бјелановић, Enrico Borgogno Mondino, Milić Čurović, Срђан Керен, Fabio Meloni и Antonio Nosenzo
  Страна од1
  Страна до12
  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториНиколчо Велковски, Милун Крстић, Зоран Говедар, Коле Василевски, Иван Бјелановић и Срђан Керен
  Страна од67
  Страна до80
  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче на подручју западног дијела Републике Српске
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен и Иван Бјелановић
  Страна од33
  Страна до46
  "Особине земљишта под културама смрче (Picea abies, Karst.) у западном дијелу Републике Српске"
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2012
  АуториМаријана Каповић и Срђан Керен
  Број17
  Страна од18
  Страна до32
  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача и Зоран Говедар
  Страна од31
  Страна до42
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до52
  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren и Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18
  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32
  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен и И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60
  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић и Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95
  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60

Радови са скупова

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka
  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić и Срђан Керен
  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE
  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren и B. Marković
  Страна од245
  Страна до255
  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj
  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević и S. Opačić
  Forest legislation development in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić и P. Balotić
  State forest functions and Memorial area Donja Gradina
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović и J. Travar
  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар и Srđan Keren
  Могућности коришћења биомасе као извора енергије
  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић и Д. Кондић
  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović и Srđan Keren
  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар и Srđan Keren