Навигација

ас. мр Вања Даничић

Сарадник - II-5
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областшумарска генетика и оснивање шума (сјеменарство, расадничарство и пошумљавање)
Датум избора у звање 16. јул 2015.

Предмети

ГН-ОП-БЉКГенетика са оплемењивањем биљака
Ш2303Генетика са оплемењивањем биљака
Ш2401Шумски генетички ресурси

Библиографија

Радови у часописима

  Fenologija cvjetanja tri vrste lippe (Tilia sp.) na području grada Banjaluke
  DOI10.7251/GSFBL2014027T
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2014
  АуториБранка Томић, Вања Даничић, Милан Матаруга и Бранислав Цвјетковић
  Број20
  Страна од27
  Страна до40
  Genetic differentiation in seed stands of European beech (Fagus sylvatica L.) in part of Bosnia and Herzegovina.
  DOI10.2298/GENSR1303895B
  ЧасописGENETIKA-BELGRADE
  Година2013
  АуториDalibor Ballian, Vasilije Isajev, Branislav Cvjetković, Vanja Daničić, Faruk Bogunić и Milan Mataruga
  Волумен45
  Број3
  Страна од895
  Страна до906
  Moрфолошке карактеристике полена клонова бијелог бора (Pinus sylvestris L.) из сјеменске плантаже у Становима
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2012
  АуториВања Даничић, Василије Исајев, Милан Матаруга и Branislav Cvjetković
  Број16
  Страна од31
  Страна до44
  Варијабилност морфолошких и физиолошких одлика полена рамета у клонској семенској плантажи белог бора (Pinus sylvestris L.) на локалитету Станови код Добоја
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториВања Даничић, Василије Исајев, Милан Матаруга и Александар Лучић
  Број1-2
  Страна од13
  Страна до27
  The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought
  DOI10.2298/GENSR1101075M
  ЧасописGENETIKA-BELGRADE
  Година2011
  АуториMilan Mataruga, Vasilije Isajev, Vanja Daničić и Branislav Cvjetković
  Волумен43
  Број1
  Страна од75
  Страна до90
  Teorijske osnove značaja sprovođenja genetskih melioracija u funkciji uređenja sjemenskih sastojina
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториMilan Mataruga, Vanja Daničić и БBranislav Cvjetković
  Волумен62
  Број3-4
  Страна од101
  Страна до110
  Хемисјки састав плода питомог кестена (Castanea sativa Mill) на подручју БиХ
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2008
  АуториВања Даничић, Василије Исајев и Милан Матаруга
  Број9
  Страна од41
  Страна до46

Радови са скупова

  Bud burst and height increment of Norway spruce (Picea abies Karst.) in progeny tests in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупReforestation challenges
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2015
  АуториБранислав Цвјетковић, Milan Mataruga, Мирјана Шијачић-Николић, Vanja Daničić и Александар Лучић
  Страна од76
  The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупForest and Sustainable Development
  ПубликацијаProceedings
  Година2014
  АуториБранислав Цвјетковић, Milan Mataruga, Vojislav Dukić, Vanja Daničić и Aleksandar Lučić
  Страна од79
  Страна до88
  Height growth variability of European beech (Fagus sylvatica L.) provenances in common garden experiments in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia
  Научни скупV Congress of the Serbian Genetic Society
  Година2014
  АуториСрђан Стојнић, Dalibor Ballian, Mladen Ivanković, Mирјана Шијачић-Николић, Саша Орловић, Андреј Пилиповић, Saša Bogdan, Stjepan Kvesić, Бранислав Цвјетковић, Milan Mataruga, Vanja Daničić, Данијела Миљковић и George von Wuehlisch
  Variability of the openingof Norway spruce buds(Picea abies Karst.) in progeny testsin B&H
  Научни скупV Congress of the Serbian Genetic Society
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториБранислав Цвјетковић, Milan Mataruga и Vanja Daničić
  Genetic characterization of Norway spruce (Picea abies Karst.) in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупV Congress of the Serbian Genetic Society
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториMilan Mataruga, Vladislava Galović, Vasilije Isajev, Sasa Orlovic, Бранислав Цвјетковић, Vanja Daničić и Pero Balotić
  Страна од248
  The variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenance test in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупInternational Symposium "Forest and Sustainable Development“
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2014
  АуториБранислав Цвјетковић, Milan Mataruga, Vojislav Dukić, Vanja Daničić и Александар Лучић
  Страна од40
  Growth analysis of beech provenances (Fagus sylvatica L.)in the international progeny test near Kakanj in Bosnia and Herzegovina
  Научни скуп50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht., 4. Јаhrestagung vom 10-12 September 2014 in Teisendorf
  ПубликацијаBook of apstracts
  Година2014
  АуториDalibor Ballian, Vanja Daničić, Milan Mataruga, Stjepan Kvesić и Branislav Cvjetković
  The Program of Forest Genetic Resources Conservation in Republic of Srpska (B&H) - current activities at the Faculty of Forestry University of Banja Luka
  Научни скуп50 Jahre Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht.
  ПубликацијаBook of apstracts
  Година2014
  АуториМилан Матаруга, Vasilije Isajev, Sasa Orlovic, Гордана Ђурић, Вања Даничић, Југослав Брујић, Бранислав Цвјетковић, Mira Ćopić и Pero Balotić
  Conservation and management of forest genetic resources in the Republic of Srpska - an entity in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупInternational Scientific Conference, Bulgarian Academy of Sciences – Forest Research Institute
  Година2013
  АуториМилан Матаруга, Vasilije Isajev, Saša Orlović, Гордана Ђурић, Вања Даничић, Бранислав Цвјетковић, Југослав Брујић, Pero Balotić и Mira Ćopić
  Страна од39
  The variability of scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenances test near the town of Sokolac (BiH)
  Научни скупInternational scientific conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2012
  АуториМилан Матаруга, Зоран Маунага, Бранислав Цвјетковић, Војислав Дукић, Вања Даничић, Aleksandar Lučić и Mladen Kapović
  Страна од97
  Variability of flowering and seed crop in a clonal seed orchard of Scots pine (Pinus sylvestris L.)
  Научни скуп International Scientific conference-FORESTS IN THE FUTURE-SUSTAINABLE USE, RISK AND CHALLENGES
  ПубликацијаProceedings
  Година2012
  АуториВања Даничић, Vasilije Isajev, Milan Mataruga и Бранислав Цвјетковић
  Страна од441
  Страна до450
  Variability of photosyntetic pigments content of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the seed orchard "Stanovi" near Doboj
  Научни скупForestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  ПубликацијаProceedings
  Година2012
  АуториVanja Daničić, Василије Исајев, Milan Mataruga, Бранислав Цвјетковић и Илија Милијевић
  Страна од687
  Страна до694
  Aplication of herbicides for weed control in transplant bed of spruce seedlings (Picea abies L. Karst)
  Научни скупForestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  ПубликацијаProceedings
  Година2012
  АуториИлија Милијевић, Василије Исајев, Milan Mataruga, Vanja Daničić и Бранислав Цвјетковић
  Страна од647
  Страна до660
  Međuklonski varijabilitet fenologije cvetanja u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L. pored Doboja
  Научни скупIV Simpozijum sekcije za oplemenjivanje organizama društva genetičara Srbije
  ПубликацијаZbornik abstrakata
  Година2011
  АуториВања Даничић, Vasilije Isajev, Милан Матаруга и Бранислав Цвјетковић
  Страна од79
  Konzervacija i usmjereno korišćenje šumskih genetičkih resursa u prirodnim i zasađenim šumama
  Научни скупŠume indikator kvaliteta okoliša- međunarodna godina šuma 2011
  ПубликацијаKnjiga sažetaka
  Година2011
  АуториMilan Mataruga, Vasilije Isajev, Sasa Orlovic, Vanja Daničić и Branislav Cvjetković
  Страна од18
  Страна до19
  The conversion program of forest genetic resources in the Republic of Srpska-an entity in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупForest and sustainable development Brasov
  ПубликацијаPreceedings of the Biennial International Symposium Forest and sustainable development
  Година2010
  АуториMilan Mataruga, Vasilije Isajev, Sasa Orlovic, Vanja Daničić и Branislav Cvjetković
  Страна од65
  Страна до70
  The dynamics of germination and morphometrics properties of Austrian pine (Pinus nigra Arnold) saplings in terms of early indicators of tolerance toward the drought
  Научни скупForestry: Bridge to the future, 85 Years, Higher Forestry Education in Bulgaria
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2010
  АуториMilan Mataruga, Vasilije Isajev, Vanja Daničić и Branislav Cvjetković
  Страна од85
  Страна до86
  The influence of climate factors on flower dynamic of 20 Scots pine (Pinus sylvestris L:) clones
  Научни скупInternational Conference -Forestry: Bridge to the future
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2010
  АуториВања Даничић, Vasilije Isajev, Milan Mataruga и Бранислав Цвјетковић
  Страна од16
  Inter-clonal variability of physiological properties of Scots pine (Pinus silvestris L.) pollen
  Научни скупIV Congress of the Serbian Genetic society
  ПубликацијаBook of apstracts
  Година2009
  АуториВања Даничић, Vasilije Isajev, Бранислав Цвјетковић и Milan Mataruga
  Страна од262
  Biodiverzitet tresetišta na Han-Kramu-Osnova za izdvajanje zaštićenog područja
  Научни скупSaintific conference -Management of forest eosystems in national parks ad other proected area
  Публикацијаproceedings
  Година2006
  АуториМилан Матаруга, Vasilije Isajev, Vladimir Beus, Čedomir Burlica, Pero Balotić и Вања Даничић
  Страна од612
  Anatomic characteristics changeability of sprue (Picea abies Karsten) mother trees and half sibline needles
  Научни скупIV BALKAN BOTANICAL CONGRESS
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2006
  АуториМилан Матаруга, Pero Balotić, Vasilije Isajev и Вања Даничић
  Страна од135
  Varijabilnost proteina u semenu i klijavcima 40 linija polusrodnika crnog bora (Pinus nigra Arn.)
  Научни скупIII KONGRES GENETIČARA SRBIJE
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2004
  АуториМилан Матаруга, Vasilije Isajev, Snežana Mladenović-Drinić, Kosana Konstantinov и Вања Даничић
  Страна од138

Књиге

  Програм очувања шумских генетичких ресурса Републике Српске, 2013—2025. година
  ИздавачМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске, Бања Лука
  ISBNISBN 978-99955-736-1-4
  Година2014
  АуториМилан Матаруга, Василије Исајев, Саша Орловић, Гордана Ђурић, Југослав Брујић, Вања Даничић, Бранислав Цвјетковић, Мира Ђопић и Перо Балотић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна178
  Генеколошка истраживања заједнице бијелог бора и маљаве брезе (Pineto-Betuletum pubescentis Stef.) код Хан Крама на Романији
  ИздавачШумарски факултет, Универзитета у Бањој Луци
  ISBNISBN 978-99938-56-09-0.2
  Година2007
  АуториМилан Матаруга, Василије Исајев, Владимир Беус, Чедомир Бурлица, Перо Балотић и Вања Даничић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна94
  Регистар шумских сјеменских објеката РС - основа унапређења сјеменске производње
  ИздавачШумарски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN99938-56-03-7
  Година2005
  АуториМилан Матаруга, Василије Исајев, Владимир Лазарев, Перо Балотић и Вања Даничић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна222