Навигација

проф. др Зоран Станивуковић

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областинтегрална заштита шумских еко система
Датум избора у звање 3. октобар 2014.

Предмети

БЛШ-ЗШ-ШБиолошка заштита шума
ЗШТ-ШЗаштита шума

Библиографија

Радови у часописима

  СИМПТОМИ ПОЈАВЕ И МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕНАЈЧЕШЋИХ ВРСТА PHYTOPHTHORA НА ЈАВОРОВИМА У СРБИЈИ
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2014
  АуториИван Миленковић, Драган Караџић, Зоран Станивуковић и Весна Голубовић Ћургуз
  Број20
  Страна од5
  Страна до26
  Први налаз паразитске гљиве Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya на белом јасену у Босни и Херцеговини
  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториЗоран Станивуковић, Драган Караџић и Иван Миленковић
  Број3-4
  Страна од19
  Страна до33
  NAJZNAČAJNIJI DEFOLIJATORI U ŠUMAMA HRASTA ZA VRIJEME GRADACIJE GUBARA (Lymantria dispar L.) U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2013
  АуториЗоран Станивуковић
  Број18
  Страна од7
  Страна до19
  ŠTETE OD SNIJEGA U POJASU ŠUMA BUKVE I JELE SA SMRČOM
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2013
  АуториZoran Stanivuković
  Број18
  Страна од21
  Страна до44
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до52
  Утицај Гљиве Armillaria spp на сушење интродукованих врста у изданачким шумама храста и букве у западном дијелу Републике Српске
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториЗоран Станивуковић
  Број13
  Страна од33
  Страна до47
  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен и И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60
  ALOHTONE VRSTE INSEKATA ŠUMSKIH I DEKORATIVNIH DRVENASTIH BILJAKA U REPUBLICI SRPSKOJ
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториLjubodrag Mihajlović и Zoran Stanivuković
  Број11
  Страна од1
  Страна до26
  Природно обнављање мјешовите састојине смрче и јеле (Abieti – Piceetum) оштећене од смрчиног поткорњака на подручју Кнежева
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић и Бране Злокапа
  Број3
  Страна од53
  Страна до64
  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић и Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  УТИЦАЈ РАЗВОЈА ГРАДОВА НА ТОК ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА
  ЧасописЗборник природно-математичких наука, Бања Лука
  Година2004
  АуториМилован Пецељ, Зоран Говедар и Зоран Станивуковић
  Бројдвоброј 6 и 7
  Страна од309
  Страна до320
  ГЛОБАЛНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОМЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
  ЧасописЗборник природно математичких наука
  Година2002
  АуториМ. Пецељ, Г. Јовић, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Бројдвоброј 2 и 3
  Страна од307
  Страна до315

Радови са скупова

  Consequences of Ips typhographus attack on spruce forests in eastern part of the Republic of Srpska
  Научни скупInternational conference Forestry: Bridge to the future
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2015
  АуториZoran Stanivuković и Dane Marčeta
  Страна од75
  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE
  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren и B. Marković
  Страна од245
  Страна до255
  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj
  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević и S. Opačić
  INFLUENCE OF MISTLEOTE (Viscum album var. abietis)ON SILVER FIRE VITALITY (Abies alba Mill.) ON THE KOZARA MOUNTAIN
  Научни скупForestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  ПубликацијаForestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Година2012
  АуториZoran Stanivuković
  Страна од599
  Страна до610
  VEGETATION OF CRNI VRH MASSIF OF GRMEČ MT: AN INTRODUCTORY SURVEY
  Научни скупForestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  ПубликацијаForestry science and practicle for the purpose of sustainable development of forestry 20 years of the Faculty of forestry in Banja Luka
  Година2012
  АуториJugoslav Brujić и Zoran Stanivuković
  Страна од245
  Страна до264
  INFLUENCE OF EXTREME HAIL ON EPIDEMIC OCCURENCE OF FUNGUS SPHAEROPSIS SAPINEA Dyco et Sutton IN PLANTATIONS AUSTRIAN PINE IN THE VICINITY OF DOBRUN
  Научни скупFIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  DOIFIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, BELGRADE,
  Година2011
  АуториDragan Karadžić, T. Milijašević, Ljubodrag Mihajlović и Zoran Stanivuković
  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  A PROBLEM IN FIR (ABIES ALBA MILL.) FOREST IN SERBIA AND THE REPUBLIC OF SRPSKA
  Научни скупFIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS
  ПубликацијаFIRST SERBIAN FORESTRY CONGRES under slogan: FUTURE WITH FORESTS, Congres Abstract, Belgrade
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, M. Milenković, Dragan Karadžić и Ljubodrag Mihajlović
  Analiza rezerve i dinamike ugljenika u šumskim ekosistemima Republike Srpske
  Научни скуп"Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova"
  Публикација"Savremene tehnologije za odživi razvoj gradova", Zbornik radova, Banja Luka
  Година2008
  АуториDuško Čuković, R. Radić и Зоран Станивуковић
  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića
  Научни скупDrugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača и Zoran Stanivuković
  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice
  Научни скупNaučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаAgroznanje, Banja Luka
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača и Zoran Stanivuković
  INTEGRALNA ZAŠTITA ŠUMSKIH EKOSISTEMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториV. Lazarev, Dragan Karadžić, Ljubodrag Mihajlović и Zoran Stanivuković
  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Stanivuković и Zoran Govedar
  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković и Z. Lazendić
  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice
  Научни скупSpecijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  ПубликацијаZbornik radova VII, Pančevo
  Година2005
  АуториЗоран Говедар и Zoran Stanivuković
  Страна од175
  Страна до186
  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  ПубликацијаNatural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Година2003
  АуториЗоран Говедар и Zoran Stanivuković
  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča
  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  ПубликацијаZbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Година2003
  АуториV. Bucalo, Zoran Stanivuković и Zoran Govedar
  Masovna pojava potkornjaka u kulturama smrče i njihovo suzbijanje
  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  ПубликацијаZbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Šumarski fakultet u Banjoj Luci
  Година2003
  АуториLjubodrag Mihajlović и Zoran Stanivuković
  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет
  ПубликацијаСборnик nаучn и доклади междуnародnа nаучnа коnфереnција, 50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет, Софија
  Година2003
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić и Zoran Stanivuković
  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 години Лесотехнически Университет
  ПубликацијаСборник„ "50 години Лесотехнически Университет", Софија
  Година2003
  АуториZoran Govedar, M. Krstić и Zoran Stanivuković

Књиге

  ПРИРУЧНИК ИЗВЕШТАЈНЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОГНОЗНЕ СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ ШУМА
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет
  ISBN978993856207
  Година2011
  АуториД. Караџић, Љ. Михајловић, С. Милановић и Зоран Станивуковић
  Тип књигенаучна књига