Навигација

проф. др Зоран Говедар

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областгајење шума
Датум избора у звање 21. јул 2011.

Предмети

ГЈЊ-ШГајење шума I
ЕКЛ-ГЈ-ШЕкологија гајења шума
Ш1103Шумарска екоклиматологија
Ш24062Шумске мелиорације
Ш-ЕККЛМТЛГШумарска екоклиматологија
Ш-ЖСШума и животна средина
Ш-МЛРЦШумске мелиорације

Библиографија

Радови у часописима

  Динамика настајања отвора склопа састојина у Динарској прашуми Лом састојинских прогала у прашуми Лом
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, Војислав Дукић, Данијела Петровић и Срђан Керен
  Страна од45
  Страна до60
  Climate-Vegetation characteristics of Kopaonik mountain in Serbia.
  ЧасописCARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
  Година2014
  АуториSrđan Keren, R. Cvjetićanin, J. Smailagić и Зоран Говедар
  Број3
  Страна од135
  Страна до145
  A comparative analysis of recent changes in Dinaric uneven-aged forests of the NW Balkans.
  ЧасописFORESTRY - An International Journal of Forest Research
  Година2014
  АуториA. Boncina, J. Cavlovic, M. Curovic, Зоран Говедар, M. Klopcic и M. Medarevic
  Број87
  Страна од71
  Страна до84
  Comparative Structural Dynamics of the Janj Mixed Old-Growth Mountain Forest in Bosnia and Herzegovina: Are Conifers in a Long-Term Decline?
  ЧасописForests
  Година2014
  АуториСрђан Керен, Renzo Motta, Зоран Говедар, Радован Лучић, Милан Медаревић и Jurij Diaci
  Страна од1243
  Страна до1266
  Структура и подмлађивање мјешовитих састојина букве, јеле и смрче на подручју ШГ „Горица-Шипово“
  ЧасописШумарство
  Година2014
  АуториСрђан Керен и Зоран Говедар
  Страна од33
  Страна до47
  Natural regeneration processes in old-growth Pinus peuce forest in the national park "Pelister" on mountain Baba
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториНиколчо Велковски, Милун Крстић, Зоран Говедар, Коле Василевски, Иван Бјелановић и Срђан Керен
  Страна од67
  Страна до80
  Утицај мјешовитих прореда на елементе структуре вјештачки подигнутих састојина смрче на подручју западног дијела Републике Српске
  ЧасописШумарство
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Милун Крстић, Срђан Керен и Иван Бјелановић
  Страна од33
  Страна до46
  Gap disturbances and regeneration patterns in a Bosnian old-growth forest: a multispectral remote sensing and ground-based approach
  ЧасописANNALS OF FOREST SCIENCE
  Година2012
  АуториMatteo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Thomas A. Nagel, Војислав Дукић, Zoran Govedar и Renzo Motta
  Страна од617
  Страна до625
  Gap-Phase Dynamics in the Old-Growth Forest of Lom, Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSILVA FENNICA
  Година2011
  АуториA. Bottero, M. Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, A. Nagel и R. Motta
  Број45(5)
  Страна од875
  Страна до887
  Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina)
  ЧасописCANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
  Година2011
  АуториRenzo Motta, R. Berreti, D. Castagneri, Vojislav Dukić, Matteo Garbarino, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, Zoran Maunaga и F. Meloni
  Страна од1873
  Страна до1884
  Утицај склопа састојине на морфолошке карактеристике двогодишњег подмлатка букве (Fagus sylvatica L.) на подручју ПЈ „Црни врх“ – ШГ Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Родољуб Ољача и Зоран Говедар
  Страна од31
  Страна до42
  ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ПОДМЛАТКА И МЛАДИКА ЈЕЛЕ У ПОЈАСУ БУКОВИХ ШУМА НА ПЛАНИНИ ГРМЕЧ –ГЈ „ЧЕЛИЋ КОСА“
  ЧасописШумарство
  Година2011
  АуториСрђан Керен, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Број1-2
  Страна од43
  Страна до52
  Structire and site potential od fir-spruce forests in Bosnia and Herzegovina
  ЧасописSEEFOR
  Година2010
  АуториZoran Govedar, Srđan Keren и Дане Марчета
  БројNo.1
  Страна од10
  Страна до18
  Фитоценолошке и еколошке карактеристике шума на подручју Витороге у Републици Српској
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМ. Шебез и Зоран Говедар
  Број12
  Страна од--
  Страна до--
  Потреба формирања интересних организација у сектору приватног шумарства на примјеру општине Нови Град
  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2010
  АуториЗоран Лукић, Г. Тубин, Бранислав Цвјетковић, Војислав Дукић и Зоран Говедар
  Број27-28
  Страна од--
  Страна до--
  Структурна изграђеност састојина смрче на подручју Витороге
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2010
  АуториМирко Шебез, Зоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од19
  Страна до32
  ИСТРАЖИВАЊЕ МИКРОКЛИМАТСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА МЕШОВИТЕ ШУМЕ ЈЕЛЕ И СМРЧЕ (Abieti picetum illyricum) НА ПОДРУЧЈУ ДРИНИЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић, Срђан Керен и И. Бјелановић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до60
  "Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање црног бора на подручју Озрена"
  ЧасописШумарство
  Година2010
  АуториВелибор Благојевић, Зоран Говедар и Маријана Каповић
  Број1-2
  Страна од47
  Страна до56
  Морфофизиолошки показатељи анализе подмлатка букве (Fagus silvatica L.) у условима Ш.У. Подградци
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Владимир Петковић, Зорана Хркић и Зоран Говедар
  Број11
  Страна од55
  Страна до67
  Шумска земљишта и фитоценолошке карактеристике шума црног бора на подручју Озрена
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бања Луци
  Година2009
  АуториЗоран Говедар и Велибор Благојевић
  Број11
  Страна од89
  Страна до102
  Структурна изграђеност састојина црног бора на подручју Озрена
  ЧасописШумарство
  Година2009
  АуториЗоран Говедар и Велибор Благојевић
  Број3-4
  Страна од51
  Страна до59
  Утицај режима свјетлости на природно обнављање у састојини букве и јеле (Abieti - Fagetum) на Козари
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2009
  АуториЗоран Говедар, Иван Бјелановић и Срђан Керен
  Страна од77
  Страна до95
  Ефекти аерозагађења на учешће стома на листовима испитиваних врста дивљег кестена и брезе у условима Бања Луке
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА - УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Број98
  Страна од155
  Страна до166
  Одређивање густине стома воћних врста у различитим еколошким условима
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2008
  АуториРодољуб Ољача, Зорана Хркић, Зоран Говедар и Marko Srdić
  Волумен9
  Број3
  Страна од123
  Страна до129
  Природно обнављање мјешовите састојине смрче и јеле (Abieti – Piceetum) оштећене од смрчиног поткорњака на подручју Кнежева
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Зоран Станивуковић и Бране Злокапа
  Број3
  Страна од53
  Страна до64
  Примјена хемисферичних фотографија при истраживању режима свјетлости у шуми јеле, смрче и букве (Piceo-Abieti-Fagetum)
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар и Срђан Керен
  Страна од43
  Страна до60
  Узгојни захвати у мјешовитој састојини китњака и граба (Querco – carpinetum illyricum) са правом својине на подручју Старчевице – Бања Лука
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториЗоран Говедар и А. Кутић
  Број1-2
  Страна од27
  Страна до41
  Чврстоћа на притисак и тврдоћа дрвета смрче (Picea abies Karst.) из култура
  ЧасописШумарство
  Година2008
  АуториБорислав Шошкић, Зоран Говедар, Небојша Тодоровић и Данијела Петровић
  Број3
  Страна од119
  Страна до135
  Калемљење и заштита једногодишњих избојака у изданачкој састојини питомог кестена на подручју Костајнице
  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Родољуб Ољача, Зоран Станивуковић и Зорана Хркић
  Волумен8
  Број3
  Страна од81
  Страна до90
  Утицај склопа и режима свјетлости на природно обнављање у састојини храста китњака на подручју Челинца.
  ЧасописШумарство
  Година2006
  АуториЉ. Стојановић, М. Крстић и Зоран Говедар
  Број3
  Страна од99
  Страна до108
  УТИЦАЈ РАЗВОЈА ГРАДОВА НА ТОК ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА
  ЧасописЗборник природно-математичких наука, Бања Лука
  Година2004
  АуториМилован Пецељ, Зоран Говедар и Зоран Станивуковић
  Бројдвоброј 6 и 7
  Страна од309
  Страна до320
  Elementi strukture i prirodno podmlađivanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Janj
  ЧасописШумарство
  Година2002
  АуториЗоран Говедар
  Волумен54
  Број4-6
  Страна од9
  Страна до24
  ГЛОБАЛНЕ КЛИМАТСКЕ ПРОМЈЕНЕ И АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНИХ ПРОМЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
  ЧасописЗборник природно математичких наука
  Година2002
  АуториМ. Пецељ, Г. Јовић, Зоран Станивуковић и Зоран Говедар
  Бројдвоброј 2 и 3
  Страна од307
  Страна до315
  Зависност дужине љетораста од врсте дрвећа, висине подматка и јачине освјетљености
  ЧасописШумарство
  Година2001
  АуториЗоран Говедар
  Број3-4
  Страна од25
  Страна до36
  Uspijevanje različitih provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u okviru IUFRO programa na oglednoj površini "Crna lokva" kod Gradiške. Šumarstvo, 3-4, str. 61-74, Beograd
  ЧасописШумарство
  Година2000
  АуториЗоран Говедар, Dalibor Ballian, Todor Mikić и Konrad Pintarić
  Број3-4
  Страна од61
  Страна до74

Радови са скупова

  Selection of a thinning method in artificially grown stand of black pine (Pinus nigra arn.) in the area of Srpske Toplice – Banja Luka
  Научни скупМатериалы международной научно-практической Интернет – конференции, “Лесное хозяйство 2014. Актуальные проблемы и пути их решения”, Министерство сельского хозяйства Российской федерации,
  Година2015
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić и Срђан Керен
  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement
  Научни скуп I научни симпозијум "Очување генетичких ресурса"
  ПубликацијаZbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Година2015
  АуториГордана Ђурић, Нада Шуматић, Никола Мићић, Милан Матаруга, Горан Трбић, Живојин Ерић, Зоран Говедар, Јелена Давидовић, Марина Антић, Jovica Sjeničić, Борут Босанчић и Маринко Векић
  Страна од5
  Страна до6
  MINE I POŽARI-FAKTORI UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA REPUBLIKE SRPSKE
  Научни скупSUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  ПубликацијаZBORNIK RADOVA "SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET"
  Година2014
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren и B. Marković
  Страна од245
  Страна до255
  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj
  Научни скупSeminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević и S. Opačić
  Forest legislation development in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Symposium: Premise for developing forestry law in Europe. The need to adapt forestry regulations in different European countries to the framework developed by the Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding agreement on forests in Europe, CONSILVA
  Година2013
  АуториЗоран Говедар, Srđan Keren, G. Zubić и P. Balotić
  Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry.
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториJ. Diaci, Зоран Говедар, M. Krstić и R. Motta
  State forest functions and Memorial area Donja Gradina
  Научни скупInternational IUFRO Scientific Conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka“
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić, Ž. Kuzmanović, Srđan Keren, I. Bjelanović и J. Travar
  Stand characteristics of the strict forest reserve ”Malinik” in Serbia
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториI. Bjelanović, M. Krstić, Зоран Говедар и Srđan Keren
  Importance and perspectives of silviculture for science and practice of forestry
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториJ. Diaci, Зоран Говедар, M. Krstić и R. Motta
  Могућности коришћења биомасе као извора енергије
  Научни скупI међународни симпозијум и XVII научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске
  Година2012
  АуториЗоран Говедар, Срђан Керен, Б. Босанчић, С. Јотановић и Д. Кондић
  Tasks of silviculture with special emphasis on the reclamation of degraded forests
  Научни скупInternational Scientific Conference: “Forestry Science and Practice for the Purpose of Sustainable development of Forestry – 20 Years of the Faculty of Forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториM. Krstić и Зоран Говедар
  Climate change in the Republic of Srpska and potential impact on forest ecosystems
  Научни скупInternational Scientific Conference “Forests in the Future-Sustainable Use, Risks and Challenges”
  Година2012
  АуториGoran Trbić, M. Krstić, Зоран Говедар, I. Bjelanović и Srđan Keren
  ’’Aktuelna problematika nezaposlenosti visokoobrazovanih kadrova u šumarstvu Republike Srpske’’
  Научни скуп’’Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj’’
  Година2011
  АуториZoran Govedar, Zoran Lukić и Драган Чомић
  Страна од136
  Страна до147
  Features of regeneration in the virgin Piceo – Abieti – Fagetum forest in Lom
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториЗоран Говедар и Srđan Keren
  Landscape-scale patterns of canopy gaps in the old-growth forest of Lom, Bosnia-Herzegovina
  Научни скуп7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториMateo Garbarino, Enrico Borgogno Mondino, Emanuele Lingua, Tom Nagel, Vojislav Dukić, Зоран Говедар и Renzo Motta
  Forest structure analysis reveals small scale disturbance processes in an old-growth stand (Lom, BIH).
  Научни скуп 7th IUFRO International Conference on Uneven-aged Silviculture 21st Century forestry: Integrating ecologically-based, uneven-aged silviculture with increased demands for forests
  ПубликацијаBook of abstracts, Ljubljana, Slovenia
  Година2010
  АуториEmanuele Lingua, Matteo Garbarino, Vojislav Dukić, Зоран Говедар и Renzo Motta
  Air pollution effects on stomatal density of horse chestinut and lime in Banjaluka conditions
  Научни скупForest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 2
  Година2010
  АуториРодољуб Ољача, Нада Шуматић, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Страна од29
  Страна до34
  Climate change impact on forest vegetation in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes
  ПубликацијаInternational scientific conference: Forest ecosystems and climate changes, Proceedings, Volume 1
  Година2010
  АуториZoran Stanivuković, Zoran Govedar, Marijana Kapović и Зорана Хркић
  Страна од21
  Страна до25
  State and silvicultural problmes in unevedaged forests beech, fire and spruce in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Conference, First Serbian Forestry Congress -Future with Forests
  Година2010
  АуториЗоран Говедар и M. Krstić
  Effects of aeropolution on stomatal density of studied wild horse chestnut (Aesculus hippocastanum L) and birch (Betula pendula Roth) species in the area of Banjaluka
  Научни скупForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment
  ПубликацијаForestry in achieving millennium goals: proceedings of the international scientific conference, held on 50th anniversary of foundation of the Institute of lowland forestry and environment. - Novi Sad: Institute of lowland forestry and environment
  Година2009
  АуториРодољуб Ољача, Зоран Говедар и Зорана Хркић
  Страна од117
  Страна до123
  Istraživanje mikroklime mješovite sastojine jele i smrče (Abieti – Piceetum illyricum) na području Drinića
  Научни скупDrugi Međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Година2008
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača и Zoran Stanivuković
  Osnov koncepcije razvoja šumarstva Republike Srspke
  Научни скупNaučni skup „Resursi Republike Srpske“ Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ПубликацијаOdjeljenje prirodno – metematičkih i tehničkih nauka, knj. 7, Banja Luka
  Година2008
  АуториЗоран Говедар и Milan Medarević
  Kalemljenje jednogodišnjih izbojaka pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) na području Balja kod Kostajnice
  Научни скупNaučna podrška razvojnoj strategiji poljoprivrede Republike Srpske. XII naučno – stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ПубликацијаAgroznanje, Banja Luka
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Rodoljub Oljača и Zoran Stanivuković
  Дендрохронолошка истраживања развоја стабала смрче (Picea abies L.) на Јахорини
  Научни скупМеђународни научни скуп: „Србија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар, Ј. Голијанин и С. Марковић
  Hight increment of ungrown sprout in mixed stands of beech, fir and spruce in virgin forests „Janj“ and „Lom“.
  Научни скупInternational confference „Management of forests in changing environmental conditions“
  Година2007
  АуториЗоран Говедар и M. Krstić
  Natural regeneration of beech (Fagus silvatica, L.) in the virgin forests Lom in the wes part of the Republic of Srpska
  Научни скупAn international conference and field trip of IUFRO WP 1.01.07 Ecology and silviculture of beech
  Година2006
  АуториЗоран Говедар и M. Krstić
  Uzgojna problematika u funkciji stabilnosti šuma posebne namjene
  Научни скуп"Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja", Šumarski fakultet Banja Luka, Nacionalni park "Sutjeska"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар, Lj. Stojanović и M. Krstić
  Ekološko-vegetacijske i taksacione karakteristike područja Malovčića doline na planini Grmeč kao osnova za izdvajanje šume sa posebnom namjenom
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, “GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA“, Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Stanivuković и Zoran Govedar
  Osnovne taksacione karakteristike mješovitih sastojina bukve, jele i smrče u prašumi „Lom“ na području zapadnog dijele Republike Srpske
  Научни скупGAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA
  ПубликацијаZbornik radova, "GAZDOVANJE ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA NACIONALNIH PARKOVA I DRUGIH ZAŠTIĆENIH PODRUČJA", Šumarski fakultet Banja Luka i Nacionalni park „Sutjeska“
  Година2006
  АуториZoran Govedar, Zoran Stanivuković, Duško Čuković и Z. Lazendić
  Шумски екосистеми у функцији одрживог развоја Босне и Херцеговине
  Научни скупI Међународни конгрес “Екологија, здравље, рад, спорт”
  Година2006
  АуториЗоран Говедар
  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine bukve, jele i smrče u prašumi Lom
  Научни скуп"Održivo korišćenje šumskih ekosistema - izazov 20. veka"
  Година2006
  АуториЗоран Говедар и M. Krstić
  Uzgojno – meliorativne mjere u sjemenskoj sastojini hrasta kitnjaka na području Motajice
  Научни скупSpecijalni rezervat prirode “Deliblatska peščara”
  ПубликацијаZbornik radova VII, Pančevo
  Година2005
  АуториЗоран Говедар и Zoran Stanivuković
  Страна од175
  Страна до186
  Ekološko-vegetacijske i uzgojne karakteristike pitomog kestena (Castanea sativa L.) na području Bosne i Hercegovine.
  Научни скупSeminar "Pitomi kesten - uzgoj, zaštita i korišćenje",
  Година2004
  АуториVojin Bucalo, Зоран Говедар и Jovan Travar
  Gazdovanje izdanačkim šumama u Republici Srpskoj
  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториD. Bašić и Зоран Говедар
  Main characteristics of the development stages of the virgin forests, Janj and Lom, in the Republic of Srpska
  Научни скупInternational Conference in Mukachevo, Transcarpathia, Ukraine
  ПубликацијаNatural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation, Birmensdorf – Rakhiv
  Година2003
  АуториЗоран Говедар и Zoran Stanivuković
  Zajednica gorskog javora i bijelog jasena (Aceri-Fraxinetum Croaticum Ht. 1938, S.L.) sa Grmeča
  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  ПубликацијаZbornik radova, "Perspektive razvoja šumarstva", Banja Luka
  Година2003
  АуториV. Bucalo, Zoran Stanivuković и Zoran Govedar
  Problematika uzgoja u okviru glavnih tipova šuma u Republici Srpskoj
  Научни скуп"Perspektive razvoja šumarstva"
  ПубликацијаZbornik radova Šumarskog fakulteta, Banja Luka
  Година2003
  АуториLj. Stojanović и Зоран Говедар
  Dependence of diameter increment on diameter and mechanical damage serbian spruce stands in region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет
  ПубликацијаСборnик nаучn и доклади междуnародnа nаучnа коnфереnција, 50 годиnа Лесотехnически уnиверзитет, Софија
  Година2003
  АуториЗоран Говедар, M. Krstić и Zoran Stanivuković
  Categorisation of trees in Serbian spruce natural stands in the region of Govza in the Republic of Srpska
  Научни скуп50 години Лесотехнически Университет
  ПубликацијаСборник„ "50 години Лесотехнически Университет", Софија
  Година2003
  АуториZoran Govedar, M. Krstić и Zoran Stanivuković
  Rirerca sulla influenzadi regime della luce sul rinnovamento di faggio nella composione in localita "Tisovac".
  Научни скупSeminario di studio Boschi e ambiente in Bosnia – Erzegovina, Azienda regionale delle foreste Lombardia, Giunta regionale direzione generale qualita dell ambiente
  Година2001
  АуториЗоран Говедар
  Ekološke osnove neobraslih površina Š.G. "Banja Luka" u cilju usmerene proizvodnje sadnog materijala
  Научни скупSeminar "Sjemensko-rasadnička proizvodnja u BiH - stanje i perspektiva", Regione Lombardia
  Година2000
  АуториМилан Матаруга, Čedomir Burlica и Зоран Говедар

Књиге

  Гајење шума - еколошке основе
  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци - Шумарски факултет
  ISBN978-99938-56-19-1
  Година2011
  АуториЗоран Говедар
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна300