Навигација

проф. др Зоран Маунага

Наставник - II-4
Шумарски факултет
051/464-628
Ужа научна областпланирање и газдовање шумама
Датум избора у звање 27. септембар 2012.

Предмети

ПРС-ПРН-ШПрираст и принос шума
Ш2301Шумарска биометрика
Ш-БМТШумарска биометрика

Библиографија

Радови у часописима

  Развонје каратеристике састојина црне јохе у Републици Српској
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2014
  АуториВојислав Дукић, Зоран Маунага и Бранислав Цвјетковић
  Број16
  Страна од61
  Страна до76
  Структура крошања и обраст црне јохе
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2012
  АуториВојислав Дукић, Зоран Маунага и Бранислав Цвјетковић
  Волумен17
  Страна од35
  Страна до50
  Toward a definition of the range of variability of central European mixed Fagus-Abies-Picea forest: the nearly steady-state forest Lom (Bosnia and Herzegovina)
  ЧасописCANADIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH
  Година2011
  АуториRenzo Motta, R. Berreti, D. Castagneri, Vojislav Dukić, Matteo Garbarino, Зоран Говедар, Emanuele Lingua, Zoran Maunaga и F. Meloni
  Страна од1873
  Страна до1884
  Продукционе основе газдовања шумама храста китњака
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2008
  АуториМиливој Вучковић, Зоран Маунага, Војислав Дукић и Зоран Лазендић
  Страна од15
  Страна до24
  Структурна изграђеност мјешовите састојине букве, јеле и смрче у прашуми Лом
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2008
  АуториВојислав Дукић и Зоран Маунага
  Страна од39
  Страна до53
  Модел оптималне изграђености једнодобне састојине црног бора
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2006
  АуториМиливој Вучковић, Зоран Маунага, Војислав Дукић и Зоран Лазендић
  Број6
  Страна од37
  Страна до47
  Visinski i debljinski rast jednodobnih sastojina smrče u Bosni
  ЧасописГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
  Година2004
  АуториЗоран Маунага
  Број1
  Страна од37
  Страна до52

Радови са скупова

  PERSPECTIVES OF AUSTRIAN PINE PLANTED FOREST IN THE FOREST MANAGEMENT AREA “TESLIĆ” (Bosnia and Herzegovina)
  Научни скупReforestation Challenges
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2015
  АуториГоран Јовић, Vojislav Dukić, Zoran Maunaga, Бранко Стајић, Бранислав Цвјетковић и Јелена Суботић
  Страна од52
  Two-phase sampling in forest inventory
  Научни скупForestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka
  Година2013
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага
  The variability of scots pine (Pinus sylvestris L.) in the provenances test near the town of Sokolac (BiH)
  Научни скупInternational scientific conference: „Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2012
  АуториМилан Матаруга, Зоран Маунага, Бранислав Цвјетковић, Војислав Дукић, Вања Даничић, Aleksandar Lučić и Mladen Kapović
  Страна од97
  Growth model of Serbian spruce (Picea omoirka Pančić/Purkine) trees in different biological position in the seed culture "Zanožje - Vitez
  Научни скупInternational Scientific Conference "Forests in the future - use, risks and development
  ПубликацијаProceedings
  Година2012
  АуториVojislav Dukić, Milan Mataruga, Zoran Maunaga, Danijela Petrović и Бранислав Цвјетковић
  Страна од73
  Страна до80
  Zaštićena područja – Razvoj i budućnost prašume “Lom”
  Научни скупŠUME – INDIKATOR KVALITETA OKOLIŠA
  Година2012
  АуториЗоран Маунага, Renzo Motta и Војислав Дукић
  Regression equations for planning and control sample for forest inventory in Bosnia and Herzegovina
  Научни скупInternational scientific conference “ Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of forestry - 20 years of the faculty of forestry in Banja Luka”
  Година2012
  АуториMiloš Koprivica, Зоран Маунага и Војислав Дукић
  Структура крошања и продукција генеративног материјала у сјеменским састојинама букве
  Научни скупЕкологија, здравље, рад, спорт
  Година2009
  АуториЗоран Маунага, Војислав Дукић и Бранислав Цвјетковић
  Примјена биоиндикације виталности шума у мониторингу стања шума и животне средине
  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  Година2009
  АуториВојислав Дукић и Зоран Маунага
  Diameter increment as bioindicator of ripe sessile-flowered oak stands vitality
  Научни скупInternational Scientific Conference: Integral protection of forests, Scientific-Technological platform, Belgrade
  Година2007
  АуториВојислав Дукић и Зоран Маунага
  Стање прашума Лом и Јањ у другој половини XX вијека
  Научни скупГаздовање шумским екосистемима националних паркова и других заштићених подручја
  Година2006
  АуториВојислав Дукић и Зоран Маунага
  Forestry education at the University of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina)
  Научни скупIUFRO Symposium. Forestry education: between science and practice
  ПубликацијаProceedings
  Година2005
  АуториMilan Mataruga, Zoran Maunaga и Doni Blagojević
  Страна од48
  Страна до52
  Izrada i primjena uređajnih tarifa za izdanačke šume bukve i hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini
  Научни скупPerspektive razvoja šumarstva
  Година2003
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага
  Могућност примјене таблица за процјену текућег запреминског прираста високих шума у Босни и Херцеговини
  Научни скупПерспективе развоја шумарства
  Година2003
  АуториЗоран Маунага, Милош Копривица и Војислав Дукић
  Estimation of variability of taxation elements of trees in even aged spurce stands
  Научни скупJubilee Scientific Conference With International Participation; ’70 /th Anniversary of the Forest Research Institute’
  Година1998
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага

Књиге

  Прираст шума
  ИздавачШумарски факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-56-21-4
  Година2012
  АуториЗоран Маунага
  Тип књигеосновни уџбеник
  Облик и запремина стабла смрче у једнодобним састојинама на подручју Босне
  ИздавачШумарски факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-56-11-5
  Година2008
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага
  Тип књигенаучна књига
  Уређајне тарифе за изданачке шуме храста китњака у Босни и Херцеговини
  ИздавачШумарски факултет Бања Лука
  ISBN99938-677-8-0
  Година2004
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага
  Тип књигеостале научне публикације
  Уређајне тарифе за изданачке шуме букве у Босни и Херцеговини
  ИздавачШумарски факултет Бања Лука
  ISBN99938-677-7-2
  Година2004
  АуториМилош Копривица и Зоран Маунага
  Тип књигеостале научне публикације