Навигација

доц. др Милица Дробац

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областпедагошка и школска психологија
Датум избора у звање 27. новембар 2014.

Предмети

09ЊПСИХПсихологија
09ФПСИХПсихологија
ПВ-2-ПУИСППсихологија учења и стваралаштва предшколског дјетета
ПДИКФЗФПсихологија даровитости и креативности
ПНИУФЗФПсихологија наставе и учења
ПС2-ПДИКПсихологија даровитости и креативности
ПС2-ПС11ОПсихологија способности
ПС2-ШПП12ОШколска психологија са практикумом
ПСИФЗФПсихологија наставе и учења
ПСИФЗФ-И1Психологија
УУППФЗФУвод у педагошку психологију

Библиографија

Радови у часописима

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст
  ЧасописИНОВАЦИЈЕ у настави
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар
  Број2
  Страна од84
  Страна до94

Радови са скупова

  Univerzitetska nastava i kritičko mišljenje studenata
  Научни скупBanjalučki novembarski susreti – Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Година2015
  АуториИвана Зечевић, Маргарета Скопљак и Милица Дробац-Ступар
  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu
  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаIndividualne razlike, obrazovanje i rad
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Александра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103
  Стилови учења код интелектуално даровитих ученика
  Научни скупПсихолошка истраживања учења и понашања
  ПубликацијаПсихолошка истраживања и понашања
  Година2012
  АуториМилица Дробац
  Страна од25
  Страна до36
  Мудрост у школи, мудрије друштво – теоријски приказ WISC модела за развој даровитости
  Научни скупДруштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације
  ПубликацијаДруштво знања и личности: путеви и странпутице (де)хуманизације
  Година2012
  АуториМилица Дробац
  Страна од453
  Страна до464
  Испитивање односа субдимензија перфекционизма и интелектуалне даровитости
  Научни скупНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  ПубликацијаНаучна и духовна утемељеност друштвених реформи
  Година2009
  АуториМилица Дробац-Ступар
  Страна од363
  Страна до384
  Локус контроле у обликовању агресивног понашања
  Научни скупКултура и образовање
  ПубликацијаКултура и образовање, Књига 7, Том II
  Година2006
  АуториМилица Дробац-Ступар и Ђорђе Чекрлија
  Религиозност, социо – демогрфске карактеристике и беспомоћност адолесцената
  Научни скупПсихосоцијални аспекти друштвене транзиције у Србији
  ПубликацијаПсихосоцијални аспекти друштвене транзиције у Србији
  Година2005
  АуториСрђан Душанић и Милица Дробац-Ступар
  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
  Научни скупNaučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  ПубликацијаTradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Година2004
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Ivana Zečević и Milica Drobac-Stupar
  Страна од1001
  Страна до1031
  Трајање доживљаја рата код младих
  Научни скупЈединство наука данас
  ПубликацијаЈединство наука данас. Књига 4. Том II
  Година2003
  АуториМилица Дробац
  Страна од339
  Страна до363

Остали радови

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj
  Година2015
  АуториИвана Зечевић, Александра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар и Бране Микановић
  Токсикоманије и млади града Бања Луке - сондажно истраживање
  Година2004
  АуториИвана Зечевић, Срђан Душанић, Сања Радетић-Ловрић, Ђорђе Чекрлија, Милица Дробац-Ступар и Бранко Милосављевић
  Млади и токсикоманије
  Година2004
  АуториИвана Зечевић, Срђан Душанић, Сања Радетић-Ловрић, Ђорђе Чекрлија, Милица Дробац-Ступар и Бранко Милосављевић