Навигација

проф. др Бране Микановић

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областопшта педагогија
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

09ЊДДидактика
09СПЕДПедагогија
12СПЕДПедагогија
ОП112Општа педагогија
ОПФЗФ-ПВ1Основи педагогије
ПД147Педагогија
ППФЗФПородична педагогија
ПС1-ОПД32ООнови педагогије и дидактика
ПСВ147Педагогија слободног времена
ПСВФЗФПедагогија слободног времена
ПСВФЗФ-ПВ1Педагогија слободног времена
ТВФЗФТеорије васпитања
ТВФЗФ-ПВ1Теорије васпитања
УП111Увод у педагогију
УПВ122Унапређивање породичног васпитања

Библиографија

Радови у часописима

  Унапређење квалитета вјежби у универзитетској настави
  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториБране Микановић и Драган Партало
  Број3
  Страна од441
  Страна до456
  Принцип слободе и развој партнерских односа ученика и наставника
  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториБране Микановић
  Број1
  Страна од47
  Страна до60
  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст
  ЧасописИНОВАЦИЈЕ у настави
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар
  Број2
  Страна од84
  Страна до94
  Културне активности у слободном времену ученика разредна наставе
  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2014
  АуториБране Микановић и Славојка Панзаловић
  Број6
  Страна од59
  Страна до74
  Исходи учења и стандарди знања у основном образовању
  ЧасописИНОВАЦИЈЕ у настави
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Број1
  Страна од84
  Страна до93
  Примјена таксономије васпитно-образовних циљева у анализи уџбеника природе и друштва
  ЧасописУЧИТЕЉ
  Година2013
  АуториДраго Бранковић, Бране Микановић и Драган Партало
  Број4
  Страна од539
  Страна до551
  Вредносне оријентације ученика основе школе у слободном времену
  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Број4
  Страна од53
  Страна до69
  Неформално насиље у основној школи
  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториБране Микановић и Кристијан Поповић
  Број1
  Страна од79
  Страна до89
  Проблемско-откривајући модел истраживачког рада ученика
  ЧасописИНОВАЦИЈЕ у настави
  Година2012
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Број1
  Страна од22
  Страна до32
  Еманципаторско васпитање - основ развоја партнерских односа у настави
  ЧасописПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ
  Година2011
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Број7-8
  Страна од581
  Страна до595
  Социјална педагогија - научна дисциплина у развоју
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број14
  Страна од197
  Страна до214
  Теоријске основе истраживачког рада ученика у савременим дидактичким теоријама
  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број2/2009
  Страна од139
  Страна до151
  Педагошки аспекти слободног времена
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број13
  Страна од163
  Страна до177
  Самоевалуација студената и квалитет студирања
  ЧасописPedagogija
  Година2010
  АуториБране Микановић и Милка Ољача
  Број2
  Страна од295
  Страна до303
  Истраживачки рад ученика у образовно-васпитним стратегијама
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од101
  Страна до115
  Тестирање - научноистраживачка техника
  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број66
  Страна од203
  Страна до215
  Припремање ученика за самоусмјерено учење
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број12
  Страна од343
  Страна до355
  Педагошки аспекти истраживачког рада ученика
  ЧасописНАСТАВА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од65
  Страна до77
  Модели истраживачких задатака у настави српског језика и познавања природе
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториБране Микановић, Љубица Јовић, Смиља Дрљић, Јелена Цицовић и Нада Шијачић
  Број1-2
  Страна од173
  Страна до186
  Учење рјешавањем истраживачких задатака у функцији унапређивања самосталног и истраживачког рада ученика
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број3-4
  Страна од83
  Страна до103
  Мишљења учитеља о задацима на којима раде ученици разредне наставе
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од69
  Страна до86
  Уџбеник као средство развијања критичког и креативног мишљења ученика
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториБране Микановић
  Број9
  Страна од399
  Страна до408
  Потреба и могућност унапређења рада стручних актива
  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2005
  АуториБране Микановић и Роса Радевић
  Број3-4
  Страна од111
  Страна до127
  Ефикасност допунске наставе математике у четвртом разреду основне школе
  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2004
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од123
  Страна до139

Радови са скупова

  Критичко мишљење ученика утемељено на исходима учења
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКритичко мишљење - фактор развоја науке и друштва
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од237
  Страна до254
  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu
  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаIndividualne razlike, obrazovanje i rad
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Александра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103
  Квалитет основног васпитања и образовања
  Научни скупКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
  ПубликацијаКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА - зборник 1
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од73
  Страна до91
  Медији и њихов допринос насиљу и злостављању младих
  Научни скупНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  ПубликацијаНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од63
  Страна до76
  Концептуализација васпитања и образовања у процесу глобализације
  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 3
  ПубликацијаСАВРЕМЕНЕ ПАРАДИГМЕ У НАУЦИ И НАУЧНОЈ ФАНТАСТИЦИ зборник радова
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од385
  Страна до397
  Слободно вријеме и факултетске обавезе студената
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаВРИЈЕДНОСТИ И ПРОТИВУРЈЕЧЈА ДРУШТВЕНЕ СТВАРНОСТИ
  Година2013
  АуториБране Микановић и Драган Партало
  Страна од165
  Страна до178
  Актуелност идеја Бранка Ракића о дисциплини
  Научни скупЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  ПубликацијаЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од331
  Страна до342
  Циљеви и исходи физичког васпитања у основној школи
  Научни скупФизичка култура и модерно друштво
  ПубликацијаФизичка култура и модерно друштво
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од211
  Страна до222
  Медијска култура ученика основне школе
  Научни скупТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
  ПубликацијаТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе 7
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од781
  Страна до797
  Хуманистичко развојне парадигме универзитетског образовања
  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 2
  ПубликацијаХуманизација универзитета
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од52
  Страна до65
  Искуствено учење у професионалном развоју педагога
  Научни скупПедагог између теорије и праксе
  ПубликацијаПедагог између теорије и праксе
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од171
  Страна до182
  Интеркултуралност у очима наставника - проблеми и перспективе
  Научни скупПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА
  ПубликацијаПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА 3
  Година2013
  АуториБисера Јевтић и Бране Микановић
  Страна од129
  Страна до140
  Савремена школа у друштву знања
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаДРУШТВО ЗНАЊА И ЛИЧНОСТ: ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ (ДЕ)ХУМАНИЗАЦИЈЕ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од111
  Страна до126
  Иновирање универзитетске наставе у функцији квалитета образовања
  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 1
  ПубликацијаОБРАЗОВАЊЕ И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од44
  Страна до57
  Циљеви, компетенције и исходи васпитања и образовања у савременој школи
  Научни скупSCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  ПубликацијаШКОЛА КАО ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА И ПРОЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од95
  Страна до104
  Модели исксутвеног учења и професионални развој наставника
  Научни скупНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  ПубликацијаНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  Година2012
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Страна од131
  Страна до146
  Информално образовање у концепцији цјеложивотног учења
  Научни скупВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  ПубликацијаВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Страна од564
  Страна до573
  Ставови младих о вриједностима спорта
  Научни скупКултура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе)
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић и Драган Партало
  Ставови младих о вриједностима спорта
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић и Драган Партало
  Страна од347
  Страна до358
  Вриједносне оријентације и слободно вријеме
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Страна од311
  Страна до326
  Савремени уџбеник и истраживачки рад ученика
  Научни скупИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  ПубликацијаИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Страна од136
  Страна до144

Остали радови

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj
  Година2015
  АуториИвана Зечевић, Александра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар и Бране Микановић

Књиге

  ПЕДАГОГИЈА - основна знања о васпитању
  ИздавачГрафомарк Лакташи
  ISBN978-99955-92-50-9
  Година2015
  АуториБране Микановић и Бисера Јевтић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна311
  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА теоријске основе и модели
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-24-3
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна249
  Слика о себи и превенција поремећаја у понашању младих
  Издавач"Штампарија Фојница" Д. Д. Фојница
  ISBN978-9958-585-79-1
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија и Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна144
  ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ
  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-10-6
  Година2010
  АуториНенад Сузић, Драго Бранковић, Миле Илић, Драженко Јоргић, Бране Микановић и Бисера Јевтић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна144
  Слободно вријеме младих
  Издавач"Штампарија Фојница" Д.Д Фојница
  ISBN978-9958-585-87-6
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија и Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна106