Навигација

проф. др Сања Радетић-Ловрић

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/303-754
Стручни назив---
Ужа научна областсоцијална и организацијска психологија
Датум избора у звање 12. октобар 2015.

Предмети

1НПСПсихологија спорта
1СПСПсихологија спорта
ПС1-ПС3ИПсихологија спорта
ПС1-ПСПА3ИПрактикум из социјалне патологије: социјално-психолошки аспект
ПС1-СП31ОСоцијална патологија: социјално-психолошки аспект
ПС2-ПК12ОПсихологија криминала
ПС2-СПЗ21ИСоцијало-психолошка проучавања зависности

Библиографија

Радови у часописима

  Научена беспомоћност и религиозност младих у транзицијским околностима живота
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић, Srđan Dušanić и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број10
  Страна од329
  Страна до347
  Социјалне вриједности младих без и са токсикоманским искуством
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број9
  Страна од359
  Страна до377
  Однос индекса СОПУС и деидеализације родитеља у периоду ране адолесценције
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2003
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Волумен1
  Број6
  Страна од281
  Страна до301

Радови са скупова

  Мотив постигнућа код спортиста: Утицај персоналних и демографских карактеристика
  Научни скупМеђународни научни конгрес Антрополошки аспекти спорта, физичког вапситања и рекреације
  ПубликацијаЧасопис Sportlogia - u pripremi
  Година2014
  АуториБиљана Мирковић и Сања Радетић-Ловрић
  Preliminarna psihometrijska validacija prevoda Skale anksioznosti od socijalne interakcije
  Научни скупДани примењене психологије
  DOICOBIS.SR-ID 212423692
  ПубликацијаТематски зборник радова "Индивидуалне разлике, образовање и рад"
  Година2014
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од23
  Страна до37
  Однос Великих пет, задовољства животом и начина провођења слободног времена
  Научни скупОтворени дани психологије
  DOIISBN 987-99955-721-2-9
  ПубликацијаЗборник радова Отворени дан психологије
  Година2014
  АуториИгор Јокић, Биљана Мирковић и Сања Радетић-Ловрић
  Улога социјално-психолошких конструката у објашњењу појаве зависности о дрогама
  Научни скупКонгрес психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  DOI159.9(063)(082)
  ПубликацијаЗборник радова III конгреса психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од207
  Страна до225
  Спремност студената на активно тражење посла: утицај заокупљености послом, доживљаја друштвене правде и социо-демографских карактеристика
  Научни скупПсихолошка истраживања учења и понашања
  DOI(UDK 159.9+331.5)
  ПубликацијаЗборник радова са научно-стручног скупа са међународним учешћем 'Психолошка истраживања учења и понашања
  Година2013
  АуториБиљана Мирковић, Сања Радетић-Ловрић и Дијана Ђурић
  Страна од169
  Страна до184
  Временски однос стресора и првог контакта младих са дрогама
  Научни скупДани преимењене психологије
  DOIISBN 978-86-7379-294-1
  ПубликацијаКомуникаицја и људско искуство - тематски зборник радова
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од317
  Страна до337
  Перцепција властите емоционалне регулације и контроле зависника и независника од дрога.
  Научни скупКонгрес психолога Босне и Херцеговине са међународним учешћем
  ПубликацијаЗборник радова II Конгреса Психолога БиХ са међународним учешћем
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од77
  Страна до93
  Социјално-психолошке дискриминанте зависника и независника од дрога.
  Научни скупДани преимењене психологије
  ПубликацијаТематски зборник радова
  Година2010
  АуториСања Радетић-Ловрић
  „Блажена беспомоћност“ или „механизам блаженог предаха“ и религијске орјентације адолесцената
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука, култура и идеологија
  Година2008
  АуториБранко Милосављевић, Сања Радетић-Ловрић и Синиша Лакић
  Страна од177
  Страна до192
  Саможиви архив непријатељства- тамна сијенка социјалног живота и покушај његова мјерења.
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаНаука и савремени друштвени процеси
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић, Владимир Турјачанин, Срђан Душанић и Сања Радетић-Ловрић
  Социјална контрола као предиктор социјално неприхватљивих понашања младих
  Научни скупДани преимењене психологије
  ПубликацијаПримјењена психологија – Друштво, породица, понашање
  Година2007
  АуториБранко Милосављевић и Сања Радетић-Ловрић
  Факторска структура скале за испитивање блискости, додира са субкултуром токсикомана
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаЗборник радова Филозофског факултета Бањалука, Бањалучки новембарски сусрети
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од317
  Страна до333
  Форензичка психологија – веза са другим наукама, дилеме и разлике у дефинисању и њен развој.
  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети - Зборник радова Филозофског факултета Бања Лука
  Година2005
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Страна од153
  Страна до162
  The importance of blood flow measuring through the artery umbilicalis by color doppler method and intrapartial CTG on the outcome of childbirth
  Научни скупXIX European Congress of Perinatal Medicine. Book of abstracts
  ПубликацијаBook of abstracts
  Година2004
  АуториНенад Лучић, Зора Антонић, Бранка Ђајић-Чанчаревић и Сања Радетић-Ловрић

Остали радови

  Testiranje efekata predškolskog programa u trajanju od 300 sati na kognitivne, socioemotivne, jezičke i fizičke karakteristike djece u BiH
  Година2015
  АуториДанијел Хопић, Мустафа Шуваља, Белма Жига, Мирослав Гаврић и Сања Радетић-Ловрић
  Социјално неприхватљива понашања младих у Републици Српској: ризични фактори настанка и могућност превенције (2014)
  Година2014
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Аномија босанскохерцеговачког друштва: социјални или психолошки феномен?
  Година2014
  АуториСања Радетић-Ловрић и Биљана Мирковић
  Страна од56
  Социјализација и зависност од ПАС: социјално-психолошки приступ ресоцијализацији и социјалној реинтеграцији
  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Социо-демографске карактеристике и извори стреса на раду. У Књига сажетака ''Други сарајевски дани психологије''
  Година2012
  АуториБиљана Мирковић, Дијана Ђурић и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од51
  Страна до52
  Vrijednosni prioriteti mladih deset godina nakon rata
  Година2007
  АуториБранко Mилосављевић, Срђан Душанић и Сања Радетић-Ловрић
  Социјално-психолошке дискриминанте социјализације младих
  Година2007
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Жене и мушкарци у свијету социјалне патологије
  Година2007
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Млади и токсикоманије општине Лакташи - сондажно истраживање
  Година2004
  АуториСања Радетић-Ловрић и Страхиња Димитријевић
  Токсикоманије и млади града Бања Луке - сондажно истраживање
  Година2004
  АуториИвана Зечевић, Срђан Душанић, Сања Радетић-Ловрић, Ђорђе Чекрлија, Милица Дробац-Ступар и Бранко Милосављевић
  Млади и токсикоманије
  Година2004
  АуториИвана Зечевић, Срђан Душанић, Сања Радетић-Ловрић, Ђорђе Чекрлија, Милица Дробац-Ступар и Бранко Милосављевић

Књиге

  Дрога и социјализација младих
  ИздавачГрафомарк. Лакташи
  ISBN978-99938-36-99-5
  Година2015
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна143
  Радионица као модел рада са групом у оквиру васпитно-образовног система
  ИздавачГрафомарк, Лакташи
  ISBN978-99955-701-3-2
  Година2013
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна271
  Култура толеранције према свијету социјалне патологије
  ИздавачЦентар за социјални и културни поправак, Бања Лука
  ISBN978-99938-843-3-0
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна117
  Зависност од дрога младих: социјално-психолошки приступ и истраживања
  ИздавачГрафомарк, Лакташи
  ISBN978-99955-57-21-8
  Година2011
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна251
  Млади, социјална контрола и странпутице
  ИздавачДруштво психолога Републике Српске
  ISBN99938-36-87-7
  Година2006
  АуториСања Радетић-Ловрић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна95