Навигација

проф. др Илија Козар

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Стручни назив---
Ужа научна областметодика васпитно-образовног рада
Датум избора у звање 24. децембар 2009.

Предмети

КГ122Корективна гимнастика (изборни предмет)
МОНФВ136Методичке основе наставе физичког васпитања
МФ147Методика наставе физичког васпитања
ПВ-2-ПОКИИПриродни облици кретања и игра
ПВМФВ135Методика физичког васпитања
ПВФВ124Физичко васпитање (рекреативни п-колоквиј)
ТФКМО136Теорија физичке културе са методичким основама
ФК124Физичко васпитање и корективна гимнастика
ФК124-10Физичко васпитање и корективна гимнастика